Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8585
Başlık: Latissimus dorsi mikrovasküler serbest kas deri flebi transferleri
Diğer Başlıklar: Latissimus dorsi microvascular free muscle skin flap transfers
Yazarlar: Şafak, Erhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Cerrahi flepler
Surgical flaps
Cerrahi tedavi
Surgical treatment
Cerrahi-plastik
Surgery-plastic
Sırt ve bel
Back
Vasküler cerrahi uygulamaları
Vascular surgical procedures
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şafak, E. (1991). Latissimus dorsi mikrovasküler serbest kas deri flebi transferleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Mikrovasküler serbest fleplerin son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile birlikte,kliniğimizde de bu konu üzerinde durulmuş ve serbest flepler içinde, bazı üstünlükleri nedeni ile en çok kullanılan fleplerden birisi olan latissimus dorsi kas deri flebi sekiz olgu üzerinde uygulanmıştır. Bu olgulardan, başarılı olan 7 tanesi en az 6 ay, ençok 2 yıl süresince izlenmiştir. Mlkrovasküler serbest flepler ve özellikle latissımus dorsi flebı ile ilgili kaynaklar taranmıştı r.Bu yedi olgu¬ da, hem erken hem de geç sonuçlar başarılı olarak değerlendirilmiş ve ilgili literatür verileri ile uyuştuğu gözlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar ve literatür verilerine dayanarak, latissimus dorsi mlkrovasküler serbest kas deri flebinin, uygulanması teknik olarak kolay, başarı şansı yüksek ve komplikasyon oram düşük bir flep çeşidi olması nedeniyle bir çok defektin onarımında öncelikle tercih edilebileceği kanaatine varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8585
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
015265.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.76 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons