Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8571
Title: Türkiye'de Özel Tüketim Vergilerinin Avrupa Birliğine uyumu ve 4760 sayılı ÖTV yasasının bu açıdan değerlendirilmesi
Other Titles: Compliance with European Union Special Consumption Tax of 4760 in Turkey and evaluation of excise law in this respect
Authors: Tokatlıoğlu, Mircan Yıldız
Küllü, Ali Kazım
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Bilim Dalı.
Keywords: Özel Tüketim Vergisi
Avrupa Birliği
ÖTV
Türkiye
Special consumption tax
European Union
Turkey
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küllü, A. K. (2004). Türkiye'de Özel Tüketim Vergilerinin Avrupa Birliğine uyumu ve 4760 sayılı ÖTV yasasının bu açıdan değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bilindiği gibi Türkiye de 01.08.2002 de ÖTV yasası yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Şüphesiz bu olay Türkiye ekonomisini etkileyecektir. Bu çalışma, Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde vergiler alanında ne derece uyumlu olduğunu, aksayan yönlerini ve yapılması gereken değişiklikleri ortaya koymaktadır. İnceleme sonunda, Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasında önemli engeller olmadığı görülmüştür. Avrupa Birliğinin kurulmasından beri tam üye politikasını sürdüren Türkiye'nin vergi düzenlemelerinde Avrupa Birliğini referans almış olmasının etkisi büyüktür. Çalışmanın birinci bölümünde; özel tüketim vergisi ile ilgili kavramsal ve kuramsal konulara değinilmiştir. İkinci bölümde; Avrupa Birliğinde ÖTV'nin uyumlaştırılması konusu işlenmiştir. Üçüncü bölümde; Türkiye'de ÖTV'nin Avrupa Birliğine uyumu ve 4760 sayılı ÖTV yasasının bu açıdan değerlendirilmesi bulunmaktadır.
As it is known, in Turkey , excise tax aplication was put in effect at 01.08.2002 undoubtedly, Turkish economy would be effected by this new process. This study examines in what extend Turkish tax system overlaps with EU, problem of it and what should be change in this area. At the of research, it was observed that there are no serious impediments for Turkey to be accepted to EU. Since EU has been established, Turkey has follewed EU, fiili member polices, That is why, Turkish tax system can be seen in accordance with EU’s one. In the fîrst part, excise tax has been examined together with some conceptual and theoretical defınations. In the second part, harmonization of excise tax in EU has been studied. In the third and last part of this study, the harmonization of Turkis excise tax to EU anda 4760 numbered excise tax law has been evaluated from that stand point.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8571
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147924.pdf
  Until 2099-12-31
4.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons