Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8550
Title: Filtran cerrahi uygulanan glokom hastalarında cerrahi alanın optikal koherens tomografi ile incelenmesi ve bulguların klinik sonuçlarla karşılaştırılması
Other Titles: Evaluation of surgical area in filtering glaucoma surgery patients with optical coherence tomography and comparision of fundings with clinical results
Authors: Özçetin, Hikmet
Yusupov, Murat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: OKT
Filtran glokom cerrahisi
Bleb
Göziçi basıncı
OCT
Filtering glaucoma surgery
Bleb
Intraocular pressure
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yusupov, M. (2011). Filtran cerrahi uygulanan glokom hastalarında cerrahi alanın optikal koherens tomografi ile incelenmesi ve bulguların klinik sonuçlarla karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Filtran glokom cerrahisinin başarı işareti olan bleb, kişinin yara iyileşme modulasyonuna bağlı olarak ameliyat sonrası birinci haftada şekillenir. Zaman içinde değişime uğraması nedeniyle izlenmesi gerekmektedir.Klinik olarak yaygın (diffüz), silik, kapsüllü, kistik olarak ayrılmasına karşın, görüntüleme sistemlerinin kullanıma girmesinin ardından bleb içi daha iyi anlaşılır olmuştur. Bu nedenle, görüntüleme yöntemlerine bağlı olaraközellikle son yıllarda rutin klinik kullanıma giren ve arka segment değerlendirmesinde kullanılan optikal koherens tomografi (OKT) bleb görüntülenmesinde ve değerlendirmesinde kullanılması henüz çok yenidir. Filtran glokom cerrahisi geçirmiş 37 gözde yapılan bu çalışmanın amacı, 10 µ çözünürlüğe sahip Stratus OKT aygıtının bleb değerlendirmesinde kullanılabileceğini göstermek ve kullanılan Bursa tipi bleb sınıflaması temelinde değerlendirilen bleb ile göz içi basıncı (GİB) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.Elde edilen bulgulardan, OKT ile bleb yapısı incelenebilecek ve sınıflaması yapılabilecek görüntüler sağlanabileceği, silik ve ufak blebli gözlerde GİB'in yüksek olmasına karşın diğer bleb tiplerinde GİB'in normal düzeyde olduğu saptanmış ve bu bulguların istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlemlenmiştir.Sonuç olarak, Stratus OKT aygıtıyla glokom blebleri görüntülenebilmekte, değerlendirilebilmekte ve elde edilen bulguların GİB ile ilişkisinde yol gösterici olduğu saptanmıştır.
The bleb, which is an indication of the success of the glaucoma-filtering surgery, appears on the first week and depends on the wound healing modulation of the patient. It should be monitorized since the bleb formation keeps changing throughout the follow-up.Although classifications such as diffuse, flattened, encapsulated and cystic can be made with clinical examinations, intrableb morphology is better evaluated with the use of imaging techniques. Optical coherence tomography (OCT), which is widely and routinely used in evaluating posterior segment, is a novel technique in imaging and evaluating the bleb of filtering surgery.The purpose of the study is to show the capacity of Stratus OCT, which has a resolution of 10 µ, in evaluating bleb formation. Herewith, 37 filtering glaucoma surgery patients were evaluated with OCT according to Bursa type classification and the use of OCT is further invastigated in terms of IOP measurements and bleb types.The results of our study showed that various images of bleb morphology can be obtained with OCT and can be classified. Statistical analysis revealed that cases with higher IOP had significantly flattened and small blebs however cases with normal IOP had other types of blebs (p<0.05)In conclusion, our results indicate that blebs of glaucoma can be visualized and evaluated with Stratus OCT. The results of this technique are closely related to IOP measurements.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8550
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307322.pdf891.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons