Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8542
Title: Co esaslı hacimli metal camın manyetik özelliklerine Fe konsantrasyonunun etkisinin araştırılması
Other Titles: Investigation of Fe content ratio effect on magnetic properties of Co based bulk metallic glasses
Authors: Küçük, İlker
Şarlar, Kağan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Hacimli metal cam
Vakumla döküm
Manyetik malzemeler
Camlaşma yeteneği
Bulk metallic glasses
Suction casting
Magnetic materials
Glass forming ability
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kağan, Ş. (2014). Co esaslı hacimli metal camın manyetik özelliklerine Fe konsantrasyonunun etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, demir konsantrasyonunun Co40,2-xFe20,1+xNi6,7B22,7Si5,3Nb5 (x=0–10) hacimli metal camında camlaşma yeteneği ve manyetik özelliklere etkisi incelenmiştir. Vakumla döküm metoduyla 2 mm çapında hacimli metal camlar üretilmiştir. X-ışını kırınımı (XRD) analizi kullanılarak üretilen hacimli metal camların amorf yapıda olup olmadıkları belirlenmiştir. Fe oranı x=1-9 değerleri arasında olduğunda amorf yapı, x=10 olduğunda ise kristal yapı gözlenmiştir. Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) yöntemiyle elde edilen termal analiz eğrilerine göre Co40,2-xFe20,1+xNi6,7B22,7Si5,3Nb5 (x=0–9) alaşımlarının aşırı soğutulmuş sıvı bölgesi (∆Tx) yaklaşık 44 K dir. Titreşken Örnek Manyetometresi (VSM) doyum mıknatıslanmasının (Js) 0,62 T ile 0,81 T, sıfırlayıcı alanın (Hc) 2 A/m ile 289 A/m aralığında değiştiğini göstermektedir.
In this work the effect of Fe concentration on the glass forming ability (GFA) and magnetic properties in Co40,2-xFe20,1+xNi6,7B22,7Si5,3Nb5 (x=0–10) bulk metallic glasses were investigated. By suction casting method, the bulk metallic glasses with diameters up to 2 mm produced. We try to determine that produced bulk metallic glasses are in amorphous state or not by using X-ray diffraction (XRD) analysis. Fe ratio of ,x=1-9 values were in amorphous state but x=10 value was in crystalline state. The curves of thermal analysis, obtained using differential scanning calorimetry (DSC), show that the Co40,2-xFe20,1+xNi6,7B22,7Si5,3Nb5 (x=0–9) have a supercooled liquid region (∆Tx) of about 44 K. Vibrating sample magnetometer (VSM) measurements of the saturation magnetizations (Js) and coercivity (Hc) were in the range of 0,62 T-0,81 T and 2 A/m-289 A/m, respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8542
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360451.pdf2.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons