Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8509
Title: Dini lider tipleri üzerine sosyolojik bir araştırma
Other Titles: A sociological research on types of religious leader
Authors: Bilgin, Vejdi
Cevirov, Emir
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Liderlik
Din adamı
Dinî lider
Dinî lider tipolojisi
Leadership
Clergy
Religious leaders
Typology of religious leaders
Issue Date: 29-Jul-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cevirov, E. (2013). Dini lider tipleri üzerine sosyolojik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında dinî liderlerin işlevleri ortaya konmuş ve tipoloji yapılmıştır. Öncelikle genel olarak toplumda zuhur eden liderlik olgusu ve bu bağlamda gösterdiği eğilim ve fonksiyonlar tanımlanmış, takipçileriyle olan ilişkilerinde liderin tutumu ve misyonu araştırılarak, lider ve liderlik hakkında ortaya çıkan teorilerle birlikte liderlik kavramı ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Daha sonra dinî lider kavramını daha iyi anlamak için, çeşitli dinî geleneklerdeki din adamlığı konusuna yer verilmiş; farklı dinî geleneklerde, din adamının fonksiyonları ve hiyerarşisi açıklanmıştır. Araştırmanın asıl amacı sosyolojik açıdan bir dinî lider tipolojisi kurmak olup, bu bağlamda dinî lider kavramı tanımlanarak, farklı dinî lider tipleri oluşturulmuş ve İslâm dünyasındaki çeşitli dinî lider tiplerine yer verilmiştir.
In this researh we examined religious leader models and their basic functions in the society. The emergence of leadership, basic functions and duties of leaders, their attitude towards followers, their mission in a given society and theories about leadership are the main topics examined throughout our research. For a better understanding of the term of `leadership we also examined religious titles (posts), functions and hierarchy of clerics in different religious traditions.The basic aim of the research is the `model of religious leader through sociology. After defining `religious leader as a sociological term we made out different religious leader models and examined different religious leader models in Muslim world. Throughout the research religious leadership was studied as a phenomenon and religious leader stereotype as a subject.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8509
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
354601.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons