Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8504
Title: Pazarlama ve satış alanlarında çalışan kadınların kariyer sorunları: Bursa ilinde bir uygulama
Other Titles: Career problems of women working in the areas of marketing and selling: A research in the city of Bursa
Authors: Gündoğan, Neriman
Akçay, Gamze
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Çalışan kadınlar
Pazarlama ve satış
Çalışan kadınların kariyer sorunları
Women working
Marketing and selling
Career problems of women working
Issue Date: 21-Nov-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akçay, G. (2013). Pazarlama ve satış alanlarında çalışan kadınların kariyer sorunları: Bursa ilinde bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Pazarlama ve satış, büyük gelişme göstermekte ve kadınların istihdam edilmesinde önemli bir role sahip olmaktadır. Ancak, pazarlama ve satış alanlarında çalışan ve kariyer hedefleyen pek çok kadın bazı kariyer sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Cinsiyet ayrımcılığı, cam tavan sendromu, kalıplaşmış yargılar, cinsel taciz, mobbing, mentor eksikliği, çoklu rol üstlenme, erkek egemen örgüt yapısı, stres ve tükenmişlik sendromu bunlardan birkaçını oluşturmaktadır. Pazarlama ve satış alanlarında çalışan kadınlar, kariyer sorunlarıyla başa çıkmak için bazı stratejiler kullanmaktadırlar. Ancak, kadınların çabaları ve bireysel stratejiler kariyer sorunlarıyla başa çıkmada yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple, kadınların kariyer ilerlemelerini desteklemek için işletmelerin de kullanması gereken bazı stratejiler bulunmaktadır. Kariyer sorunlarını çözmek için kullanılan bu stratejiler, bireysel ve örgütsel stratejiler olarak kategorize edilmektedir. Bu çalışmada, pazarlama ve satış alanlarında çalışan kadınların kariyer sorunları incelenmiş ve Bursa ilinde, pazarlama ve satış alanlarında çalışan kadınlar üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır.
Marketing and selling are going through a big transformation and have an important role on the employment of women. However, many women who are working in the areas of marketing and selling and have career goals, face many career problems. Gender discrimination, glass ceiling syndrome, stereotypes, sexual harassment, mobbing, lack of mentors, multi - role - playing, male - dominated organizational structure, stress and burnout syndrome are a few of them. Women working in the areas of marketing and selling, use some strategies to overcome with the career problems. However, women?s efforts and individual strategies are insufficient to overcome the career problems. Therefore, there are some strategies that organizations should use to support women's career progress. The strategies used to solve the career problems are categorized as individual and organizational strategies. In this study, career problems of women working in the areas of marketing and selling are examined and a field research is conducted on women working in the areas of marketing and selling in Bursa.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8504
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
354598.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons