Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8488
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTüz, Melek Vergiliel-
dc.contributor.authorKüçüksüleymanoğlu, Erhan-
dc.date.accessioned2020-02-10T11:01:02Z-
dc.date.available2020-02-10T11:01:02Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.citationKüçüksüleymanoğlu, E. (1999). Toplam kalite yönetiminde stratejik planlamanın yeri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8488-
dc.description.abstractYönetim biliminin ulaştığı hızlı değişim sürecine paralel olarak son yıllarda Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) yerini alacak yeni yönetim modelleri için bir arayış başladığı görülmektedir. Ülkemizde de yaşanan bu gelişmenin öncelikli nedenlerinden biri kuşkusuz işletmelerin Toplam Kalite felsefesini özümsemeden ve gerekli altyapısını oluşturmadan TKY adı altında çeşitli ilkesel ve yapısal değişimleri hayata geçirme çalışmalarında başarısız sonuçlarla karşılaşmalarıdır. Oysa yaşanan bu değişim karşısında işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt verecek olan yeni bir yönetim yaklaşımı değil, TKY felsefesi ile stratejik planlamanın gerçek anlamda entegrasyonudur. Stratejik planlama, TKY uygulamasında başarı için en önemli gereklilik olan hedef birliğinin oluşturulması, ortak yön ve yolun tanımlanmasında en güçlü temeli oluşturacak enstrümandır. Yukarıdaki düşünceden yola çıkılarak gerçekleştirilen bu çalışmayla, stratejik planlama ile TKY ilişkisinin incelenmesi ve stratejik planlamayla tam olarak entegre olmuş bir TKY’nin başarı şansının vurgulanması amaçlanmıştır. Çalışmada TKY modeli olarak ABD MALCOLM BALDRIGE ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ değerlendirme modelinin ve uygulama araştırmaları için de bu ödülü kazanmış ABD işletmelerinin seçilmesinin nedenleri çalışmanın içinde açıklanmıştır.tr_TR
dc.format.extentVI, 122 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBaldrige, Malcolmtr_TR
dc.subjectStratejik planlamatr_TR
dc.subjectToplam kalite yönetimitr_TR
dc.subjectStrategic planningen_US
dc.subjectTotal quality managementen_US
dc.titleToplam kalite yönetiminde stratejik planlamanın yeritr_TR
dc.title.alternativeThe role of strategic planning in total quality managementen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074375.pdf
  Until 2099-12-31
5.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons