Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8488
Başlık: Toplam kalite yönetiminde stratejik planlamanın yeri
Diğer Başlıklar: The role of strategic planning in total quality management
Yazarlar: Tüz, Melek Vergiliel
Küçüksüleymanoğlu, Erhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Baldrige, Malcolm
Stratejik planlama
Toplam kalite yönetimi
Strategic planning
Total quality management
Yayın Tarihi: 1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Küçüksüleymanoğlu, E. (1999). Toplam kalite yönetiminde stratejik planlamanın yeri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Yönetim biliminin ulaştığı hızlı değişim sürecine paralel olarak son yıllarda Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) yerini alacak yeni yönetim modelleri için bir arayış başladığı görülmektedir. Ülkemizde de yaşanan bu gelişmenin öncelikli nedenlerinden biri kuşkusuz işletmelerin Toplam Kalite felsefesini özümsemeden ve gerekli altyapısını oluşturmadan TKY adı altında çeşitli ilkesel ve yapısal değişimleri hayata geçirme çalışmalarında başarısız sonuçlarla karşılaşmalarıdır. Oysa yaşanan bu değişim karşısında işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt verecek olan yeni bir yönetim yaklaşımı değil, TKY felsefesi ile stratejik planlamanın gerçek anlamda entegrasyonudur. Stratejik planlama, TKY uygulamasında başarı için en önemli gereklilik olan hedef birliğinin oluşturulması, ortak yön ve yolun tanımlanmasında en güçlü temeli oluşturacak enstrümandır. Yukarıdaki düşünceden yola çıkılarak gerçekleştirilen bu çalışmayla, stratejik planlama ile TKY ilişkisinin incelenmesi ve stratejik planlamayla tam olarak entegre olmuş bir TKY’nin başarı şansının vurgulanması amaçlanmıştır. Çalışmada TKY modeli olarak ABD MALCOLM BALDRIGE ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ değerlendirme modelinin ve uygulama araştırmaları için de bu ödülü kazanmış ABD işletmelerinin seçilmesinin nedenleri çalışmanın içinde açıklanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8488
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
074375.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.81 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons