Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8488
Title: Toplam kalite yönetiminde stratejik planlamanın yeri
Other Titles: The role of strategic planning in total quality management
Authors: Tüz, Melek Vergiliel
Küçüksüleymanoğlu, Erhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Baldrige, Malcolm
Stratejik planlama
Toplam kalite yönetimi
Strategic planning
Total quality management
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küçüksüleymanoğlu, E. (1999). Toplam kalite yönetiminde stratejik planlamanın yeri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yönetim biliminin ulaştığı hızlı değişim sürecine paralel olarak son yıllarda Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) yerini alacak yeni yönetim modelleri için bir arayış başladığı görülmektedir. Ülkemizde de yaşanan bu gelişmenin öncelikli nedenlerinden biri kuşkusuz işletmelerin Toplam Kalite felsefesini özümsemeden ve gerekli altyapısını oluşturmadan TKY adı altında çeşitli ilkesel ve yapısal değişimleri hayata geçirme çalışmalarında başarısız sonuçlarla karşılaşmalarıdır. Oysa yaşanan bu değişim karşısında işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt verecek olan yeni bir yönetim yaklaşımı değil, TKY felsefesi ile stratejik planlamanın gerçek anlamda entegrasyonudur. Stratejik planlama, TKY uygulamasında başarı için en önemli gereklilik olan hedef birliğinin oluşturulması, ortak yön ve yolun tanımlanmasında en güçlü temeli oluşturacak enstrümandır. Yukarıdaki düşünceden yola çıkılarak gerçekleştirilen bu çalışmayla, stratejik planlama ile TKY ilişkisinin incelenmesi ve stratejik planlamayla tam olarak entegre olmuş bir TKY’nin başarı şansının vurgulanması amaçlanmıştır. Çalışmada TKY modeli olarak ABD MALCOLM BALDRIGE ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ değerlendirme modelinin ve uygulama araştırmaları için de bu ödülü kazanmış ABD işletmelerinin seçilmesinin nedenleri çalışmanın içinde açıklanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8488
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074375.pdf
  Until 2099-12-31
5.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons