Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8478
Title: Küçük ve orta ölçekli işletmelerde şelatlı gübre pazarlaması ve Türkiye'de bir uygulama
Other Titles: Chelated fertilizer marketing for small businesses and an application in Turkey
Authors: Altıntaş, Hakan
Mastar, Pınar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Kimyevi gübre
Kimyasal gübre
Şelat
Gübre pazarlaması
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mastar, P. (2004). Küçük ve orta ölçekli işletmelerde şelatlı gübre pazarlaması ve Türkiye'de bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Türkiye gübre sektöründeki 1986'daki serhestleşmenin ardından, iç piyasaya arz ve ithal edilen şeSatlı ürünler yüksek nitelikleri nedeniyle yoğun rağbet görmektedir. İlk şelatlı gübre üretim tescili 2000 yılında alınmış, bu tarihten sonra tescil alınan gübre sayısı hızla artmıştır. Küçük ve orta büyüklükteki kimyasal gübre üreticileri gübre sektöründeki özel girişimlerin büyük çoğunluğunu oluşturmakta ve şelatlı gübre ithalatı ve üretiminin tamamına yakınını gerçekleştirmektedir. Sınırlı üretim ve finansman kaynaklarıyla üretici KOBÎlerin etkili ve istikrarlı pazarlama stratejileri geliştirmeleri, kamunun müdahalesinin hissedildiği, eğitim, teknik desteğin ve yatırımların yetersiz kaldığı sektörde zordur. Üreticiler, perakendecilerin bilgi düzeylerinin gelişimini esas alan ve onları aktif olarak kullanan stratejiler geliştirmek zorundadırlar. Kimyasal gübre pazarlamasının başarısının merkezinde milyonlarca alıcıya en yakın konumda olan gübre perakendecileri vardır. Pazardan üreticilere ve üreticilerden kollamalara doğru etkin bir bilgi sistemi kurulması ihtiyaçların tam olarak karşılanması ve kaynakların etkin kullanılması açısından önemlidir. Etkili pazarlama sistemlerinin kurulması ve aracıların eğitimi, kamunun ve özel teşebbüsün sektöre yatırım yapmasına bu ise tarım sektörünün aktarılan kaynaklan daha verimli kullanmasına bağlıdır. Tam serbestleşememiş bir pazarda yapısal sorunlarıyla boğuşan tarım sektörüne yönelik üretim yapan gübre üreticisi KOBİler daha rasyonel davranmalıdır. İhtiyaçların çok çeşitli olduğu pazarda kaynaklarını belli bir pazar bölümüne yoğunlaştırarak ve perakendecileri ile koordineli çalışarak daha başarılı sonuçlar alabilir ve verimliliklerini arttırabilirler.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8478
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147734.pdf
  Until 2099-12-31
5.01 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons