Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8473
Title: Bursa hayvanat bahçesinden temin edilen Buteo Buteo (Linnaeus, 1758) şahin'in helmint faunası
Other Titles: The helminth fauna of Buteo Buteo (Linnaeus,1758) hawk obtained from Bursa Zoological Garden
Authors: Yıldırımhan, Hikmet S.
Tezel, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: B. buteo
Digenea
Cestoda
Nematoda
Acanthocephala
Issue Date: 20-Jan-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tezel, M. (2014). Bursa hayvanat bahçesinden temin edilen Buteo Buteo (Linnaeus, 1758) şahin'in helmint faunası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa Hayvanat Bahçesi'nden Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'ne getirilmiş 21 B. buteo (Linnaeus,1758) örneği helmint parazitleri açısından incelenmiştir. Çalışmada 21 B. buteo örneğinin 15 tanesinde helmint parazit bulunmuştur. İnceleme sonucunda 7 helmint türüne rastlanmıştır. Bunlar Digenea' ya ait Neodiplostomum attenuatum ve Strigea falconis, Nematoda' ya ait, Synhimanthus laticeps, Physaloptera alata ve Ascarid larva, Cestoda' ya ait Cladotaenia globifera ve Acanthocephala şubesine ait Centrorhychus amphibius türüdür. Yurdumuzda B. buteo üzerinde gerçekleştirilen ilk helmint çalışması özelliğinde olup, Nematoda şubesinden Synhimanthus laticeps türü hariç, tüm türler Türkiye için yeni kayıttır.
Twenty one B. buteo species from Bursa Zoological Garden were investigated in terms of helminth parasites were found in fifteen of twenty host specimens. As a result of this study, seven helminth species were identified. These species are Neodiplostomum attenuatum and Strigea falconis belonging to Phylum: Trematoda. Synhimanthus laticeps, Physaloptera alata and Ascarid larvae belonging to Phylum: Nematoda; Cladotaenia globifera belonging to Phylum: Cestoda and Centrorhychus amphibius belonging to Phylum: Acanthocephala. This study is the first helminth study on B. buteo in Turkey, all of helminth species are new records for Turkey, except S. laticeps from Phylum Nematoda.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8473
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360452.pdf1.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons