Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8469
Title: Selüloz tozlarının tekstil kaplamacılığında kullanımı üzerine bir araştırma
Other Titles: An investigation on the usage of cellulose powders in textile coating
Authors: Kanık, Mehmet
Manasoğlu, Gizem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Selüloz tozu
Tekstil kaplamacılığı
Sararma
Ses yutma
Isı yalıtımı
Cellulose powder
Textile coating
Yellowing
Sound absorption
Thermal insulation
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Manasoğlu, G. (2014). Selüloz tozlarının tekstil kaplamacılığında kullanımı üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında, selüloz tozlarının tekstil kaplamacılığında dolgu maddesi olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Ön işlem görmüş, %100 poliester dokuma kumaşa, bıçaklı kaplama tekniği kullanılarak selüloz tozları aplike edilmiştir. Öncelikle, fiksaj sıcaklığının ve süresinin selüloz tozlarının sararma davranışı üzerine etkisi araştırılmış ve minimum sararmanın meydana geleceği optimum fiksaj şartları belirlenmeye çalışılmıştır. Kaplamada kullanılan selüloz tozu konsantrasyonunun ve tanecik büyüklüğünün kaplanmış kumaş özellikleri üzerine etkisini araştırmak amacıyla, farklı konsantrasyonlarda ve farklı tanecik boyutlarına sahip selüloz tozları ile kaplanan kumaşların çeşitli fiziksel özellikleri ile ses ve ısı yalıtım özellikleri değerlendirilmiştir. Selüloz tozları ile yapılan kaplamalar sonucunda özellikle orta ve yüksek frekanslarda poliester kumaşların ses yutma davranışının belirgin şekilde geliştiği ve genelde ısıl iletkenlik değeri düşük kaplamaların elde edilebildiği görülmüştür.
In this thesis, usability of cellulose powders in textile coating as filling materials was researched. 100% polyester woven fabrics which were applied pre-treatment, were appliqued cellulose powders by knife coating technique. Primarily the effect of fixing temperature and fixing time on yellowing behaviour of cellulose powders was researched and optimal conditions that induced minimum yellowing were determined. To determine effect of concentration and particle size of cellulose powder used in coating on coated fabric properties, various physical properties and sound and thermal insulation properties of fabrics which were coated with cellulose powders having different concentration and different particle sizes were evaluated. As a result of coatings involved cellulose powders, sound absorption behaviour of polyester fabrics improved especially in middle and high frequencies and generally coatings having low thermal conductivity coefficient were obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8469
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360449.pdf2.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons