Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8453
Title: Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki göç hareketlerinin iki durumlu tercih modelleriyle analizi
Other Titles: Analysis of migration movements in Karacabey and Mustafakemalpaşa by using binary choice models
Authors: Sevüktekin, Mustafa
Karaoğlu, Nazlı
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Ekonometri Bilim Dalı.
Keywords: Göç
Nitel tepki modelleri
İki durumlu tercih modelleri
Migration
Qualitative response models
Binary choice models
Issue Date: 13-Oct-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaoğlu, N. (2011). Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki göç hareketlerinin iki durumlu tercih modelleriyle analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ülkemizin en önemli sorunlarından biri nüfusun sürekli göç etmesidir. Bireyler genellikle iş aramak ya da bulmak, tayin, evlilik, eğitim hizmetlerinden yararlanmak ve buna benzer sebeplerle göç etmektedir. Bireyler göç kararı alırken gerek ekonomik açıdan gerekse sosyal açıdan daha iyi bir yaşam sürmeyi ümit ederler. Türkiye nüfus hareketlerinin en yoğun yaşandığı ülkelerden biridir. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de yapılan göçlerin başlıca nedeninin işsizlik olduğu görülmektedir. Bursa, sosyal ve ekonomik açıdan gelişmiş bir şehir olması sebebiyle sürekli göç almaktadır. Bursa'nın batısında olan Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri de coğrafi konumunun önemi ve topraklarının verimli olması sebebiyle sanayi alanında hızla gelişen ilçelerdir. Bu iki ilçede birçok sanayi tesisinin bulunması ilçelerin önemini her geçen gün artırmaktadır. Şüphesiz sanayi tesislerinin yoğunluğu istihdam olanakları doğurmaktadır. Bu sebeple bu iki ilçe birçok yerden göç almaktadır. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki nüfus hareketlerini analiz etmek için 34 soruluk bir anket çalışması yapılmış ve her iki ilçe merkezinde 250'şer kişiye uygulanmıştır. Bu çalışmada bireylerin Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerine iş sebebiyle göç etme olasılığı, göç eden bireylerin istihdama katılma olasılığı ve bireylerin göç ettikten sonra yaşam düzeylerinin artma olasılığı iki durumlu tercih modeller yardımıyla hesaplanmaya çalışılmıştır.
Migration of the population continuously is one of the most important problems of our country. Finding or looking for a job, appointment, marriage, take educational services and like other similar reasons people usually immigrate. While people take the migration decision, they hope to live a better life both economically and socially. Turkey is one of the countries where population movements happen intensely. According to researches of migration movements about Turkey, it is understood that unemployment is the main reason why people migrate. Bursa is a city which is developed economically and socially and because of this, people usually migrate to Bursa. Karacabey and Mustafakemalpaşa towns, which are in the west of Bursa, are rapidly developing industrial areas because of the importance of location and fertile of agriculture. Having lots of industrial facilities increases the importance of those two towns, every passing day. Doubtless, the industrial facilities create employment opportunities. For this reason, those two towns take immigrations from lots of areas. To analyze the movements of populations in both Karacabey and Mustafakemalpaşa, a questionnaire, which has 34 questions, has done to 250 people in each town center. In this study, the possibility of migration to Karacabey and Mustafakemalpaşa because of the business, the possibility of emigrants participation to employment and the possibility of improve the quality of emigrants life after the migration are tried to analyze with binary choice models.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8453
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294853.pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons