Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8433
Title: Hanefi mezhebinde te'vîl prensibi
Other Titles: The principle of tawil/interpratation according to hanafi sect/school
Authors: Kaya, Ali
Baki, Fethiye
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Anabilim Dalı.
Keywords: Te’vîl
Hanefî
Prensip
Bağlayıcılık
Tawil
Hanafi
Discipline
The validity
Issue Date: 28-Sep-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baki, F. (2012). Hanefi mezhebinde te'vîl prensibi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışma giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte kısaca araştırmanın amacı, önemi,kaynakları ve yöntemi belirtilmiştir.Birinci bölümde İslam Hukuku'nda te'vîlin nasıl tanımlandığı, diğer kavramlarla olan ilişkisi, Hz. Peygamber'den başlanarak devirlere (sahabe dönemi, tabiin dönemi ve modern dönem) ve çeşitli disiplin ve ekollere göre nasıl anlaşılıp tatbik edildiği incelenmiştir.İkinci bölümde te'vîlin alanı, konusu, hükmü, bağlayıcılığı, türleri ve şartları üzerinde durulmuştur.Üçüncü bölümde ise hanefî mezhebine göre te'vîlin yöntemlerinden ve ilkelerinden bahsedilmiştir.
This study consists of an input, three chapters and results.In the input it is indicated the aim, the sources and the method of the study.In the first chapter has been examined the meaning of tawil/interpretation, the relationship between the other consepts and also how the various disciplines and schools understand the word tawil.In the second chapter has been addressed the subject of tawil, its provision, its conditions, and also its types.In the third chapter gives some information about the methods and principles of tawil according to hanafi school
URI: http://hdl.handle.net/11452/8433
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328677.pdf1.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons