Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8427
Title: Güney Marmara bölgesindeki koyunlarda listeriosisin seroprevalansının belirlenmesi
Other Titles: Determination of the seroprevalence of listeriosis in sheep in South Marmara region
Authors: Kennerman, Engin
Gölcü, Esin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Koyun
Listeriosis
ELISA
Seroprevalans
Sheep
Seroprevalance
Issue Date: 10-Jan-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gölcü, E. (2005). Güney Marmara bölgesindeki koyunlarda listeriosisin seroprevalansının belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Güney Marmara Bölgesindeki koyanlarda listeriosisin seroprevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini Bursa (n=500), Balıkesir (n=250) ve Çanakkale (n=250) illerine ait farklı ırk, yaş ve cinsiyetteki toplam 1000 adet koyun oluşturdu. Sürülerden beslenmesinde silaj kullanılanlar kaydedildi. Çalışmadaki tüm koyanlardan vena jugularisten antikoagülansız kan örnekleri alındı. Çalışmada Anti- listeriolysin O (ALLO) antikorlarının varlığının belirlenmesi amacıyla ELISA (Enzyme Linked İmmunoabsorbent Assay) yöntemi kullanıldı. Ensefalitisli koyunlarda klinik ve hematolojik bulguların değerlendirilmesi amacıyla klinik muayeneler sonucunda ensefalitis belirtileri gösterdiği saptanan 59 ve sağlıklı- seronegatif olduğu saptanan 40 adet koyunun klinik ve hematolojik muayeneleri yapıldı. ELISA analizleri sonucunda silajla beslenen 520 hayvandan 202 (%38.8)’sinin silajla besleme yapılmayan 480 hayvandan ise 17 (% 3.5)’sinin ALLO (+) olduğu belirlendi. Bu çalışmada Bursa’da 99 (%19.8), Balıkesir’de 57 (%22.8) ve Çanakkale’de 63 (%25.2) olmak üzere Güney Marmara Bölgesi’nde toplam 219 (%21.9) adet hayvanın ALLO yönünden seropozitif olduğu saplandı. Ensefalitis belirtisi gösteren 59 hayvandan 27’sinin beslenmesinde silaj kullanıldığı ve ALLO seropozitif olduğu saptandı. Ensefalitis belirtisi gösteren koyunlar ile sağlıklı ve seronegatif koyunlara (kontrol grubu) ait klinik ve hematolojik değerler karşılaştırıldı. Ensefalitisli koyunlarda respirasyon (p< 0.001) ve pulzasyon (p< 0.01) sayılarının daha yüksek, Hg (Hemoglobin), MCHC (Birim eritrositteki hemoglobin miktan) (p< 0.01) ve MCV (Ortalama eritrosit hacmi) (p< 0.05) değerlerinin daha düşük olduğu saptandı. Sonuç olarak; yapılan ALLO ELISA testi ile Güney Marmara Bölgesinde listeriosisin seroprevalansının % 21.9 olduğu ve hastalığın ortaya çıkmasında silajla beslemenin önemli rol oynadığı ortaya konmuştur.
The aim fo the study was to investigate the seroprevalance of listeriosis, an important zoonotic disease, in sheep in South Marmara Region. The material of the study was a total of 1000 sheeps of different breed, age and gender from Bursa (n=500), Balıkesir (n= 250) and Çanakkale (n=250). Sheeps fed with silage were recorded and blood samples were obtained from vena jugularis of ali animals. The presence of Antilisteriolysm O (ALLO) antibodies was tested with ELISA (Enzyme Linken Immunoabsorbent Assay). The clinical and hematological findings were recorded in 40 healty-seronegative sheeps and 59 sheeps with signs of encephalitis. Clinical and hematological findings of sheep with clinical signs of encephalitis and healty seronegative (control group) were compared. The clinical and hematological values of sheep with encephalitis and healty-seronegative sheep were compared. In sheep with encephalitis respiration (p< 0.001) and pulsation (p< 0.01) rates were higher, whereas Hg (Hemoglobin), MCHC (Mean celi hemoglobin concentration) (p< 0.01) ve MCV (Mean celi volüme) (p< 0.05) values were found lower. According to the results of ELISA, 202 of 520 (38.8%) animals fed with silage and 17 o f480 (3.5%) animals fed with non-silage feed were ALLO antibodies positive. The distribution of 219 sero-positive animals was as follows; 99 animals (19.8%) in Bursa, 57 animals (%22.8) in Balıkesir and 63 animals (25.2%) in Çanakkale. Twenty-seven of the 59 animasl with nervous signs were ALLO antibodies positive. As a conclusion, the seroprevelnce of listeriosis was found as 21.9% in South Marmara Region and it was suggested that feeding with silage plays an important role in the occurence of listeriosis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8427
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
142432.pdf
  Until 2099-12-31
6.18 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons