Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8422
Başlık: Ülü'l Azm peygamberler ve ortak özellikleri
Diğer Başlıklar: Ülü'l Azm prophets and common aspects
Yazarlar: Güç, Ahmet
Korkmaz, Hidayet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ülü’l azm
Peygamber
İsa
Muhammed
Musa
Nuh
İbrahim
Prophet
Noah
Abraham
Moses
Jesus
Muhammed
Yayın Tarihi: 3-May-2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Korkmaz, H. (2010). Ülü'l Azm peygamberler ve ortak özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Ülü'l Azm teriminin ne anlama geldiği ve hangi peygamberleri kapsadığı konusu üzerinde durulmuştur. Ülü'l Azm terimi açıklandıktan sonra bu terimin kapsadığı peygamberlerin özellikleri üzerinde durulmuştur. İhtilaflı olmasına rağmen genel görüşün terimin kapsadığı peygamberlerin beş tane olduğudur. Bunlar; Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed'tir. Kısaca beş peygamberin bu sıfatı kazanmasında etkili olan örnekler ele alınmıştır.
The meaninig of Ülül Azm and which prophets it includes is mentioned. The details of those prephets specialities are given.Despite the dispute general idea is this term includes five prophets. These are The prophet Noah, The prophet Abraham, The prophet Moses, The prophet Jesus, The prophet Muhammed. İt is mentioned shortly that why thoseprophetsare named as Ülül azm
URI: http://hdl.handle.net/11452/8422
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
340088.pdf1.17 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons