Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8409
Title: Bursa ilinde farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerin, 8-9-10 yaş grubu çocuklarının fiziksel performans ve antropometrik özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Examining the physical performance and anthropometric properties of families with different socio-economic levels and children of 8-9-10 age group in Bursa
Authors: Erden, Salih
Oğuz, Hakan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Sosyo ekonomik
Antropometrik özellik
Fiziksel performans
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oğuz, H. (1998). Bursa ilinde farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerin, 8-9-10 yaş grubu çocuklarının fiziksel performans ve antropometrik özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma farklı sosyo-ekonomik koşullarda yaşayan öğrencilerin büyüme ve gelişimindeki farklılıkları ile fiziksel performans ve antropometrik özelliklerin saptanması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Bursa ilinde iki farklı sosyo-ekonomik kesimde yer alan iki ilköğretim okulundan 8-9-10 yaşları arasından 190 kız, 210 erkek toplam 400 öğrenci seçilmiştir. Antropometrik ölçümlerden; boy, ağırlık, deri altı yağ kalınlığı olarak, triceps, subscapula, calf çap ölçümleri olarak femur, humerus çevre ölçümleri olarak biceps (üst kol çevresi), calf,ayak bileği, el bileği ölçümleri yapılmıştır. Motor performansları için Eurofıt testi olarak flamingo dengesi, disklere dokunma, oturarak uzanma, durarak uzun atlama, mekik, bükülü kolla asılı durma, mekik koşusu ve dayanıklılık koşusu testleri yapılmıştır. Araştırmamızda antropometrik ölçümlerin tümünde iki sosyo-ekonomik düzey arasında kız ve erkeklerde üst sosyo-ekonomik düzey çocuklar daha büyük değerlere sahiptirler. Üst sosyo-ekonomik düzey çocukların büyüme ve gelişim açısından daha iyi düzeyde ve daha büyük değerlere sahip olduğu bulunmuştur (PHer iki sosyo-ekonomik düzeyin birbirleri ile olan karşılaştırılmalarında ve kendi içlerindeki karşılaştırılmalarında istatistik! açıdan anlamlılık bulunmuştur. Ayrıca Antropometrik ve Eurofit test parametrelerin ilişkilerine korelasyon açısından bakıldığında da anlamlı ilişkiler bulunmuştur (P İyi koşullarda yetişen ve yaşayan çocukların, olumsuz koşullarda yetişen ve yaşayan çocuklara oranla antropometrik ölçümler açısından büyük değerlere ulaştığı görülmüştür. Alt sosyo-ekonomik düzey çocuklar flamingo dengesi, oturarak uzanma, bükülü kol asılma ve dayanıklılık koşusu testinde, üst sosyo-ekonomik düzey çocuklar ise çabukluk ve patlayıcı kuvveti gösteren disklere dokunma, durarak uzun atlama, mekik koşusu testlerinde daha iyi değerlere sahip bulunurken mekik testinde her iki grubun da eşit değerlere sahip olduğu görülmüştür. Fiziksel performans testlerindeki karşılaştırmada iki grubun da farklı büyük değerlere sahip olduğunu görmekteyiz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8409
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074018.pdf
  Until 2099-12-31
7.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons