Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8397
Title: Stabil olmayan trokanterik kırıklarda Dimon-Hughston yöntemi ve sonuçları
Other Titles: Dimon-Hughston method and results in unstable trochanteric fractures
Authors: Akgün, Engin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Dimon-Hughston yöntemi
Femoral kırıklar
Femoral fractures
Kırıklar-kemik
Fractures-bone
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgün, E. (1991). Stabil olmayan trokanterik kırıklarda Dimon-Hughston yöntemi ve sonuçları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda; Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabil im Dalı'nda, 1986-1990 tarihleri arasında, 30 stabil olmayan trokanterik kırıklı hastaya 2 Dimon-Hughston yöntemiyle yapılan açık redüksiyon ve internal tesbitin sonuçları ve bu sonuçlarda rol oynayan etkenler araş tırıldı. Spinal veya genel anestezi altında lateral insizyonla 2 kalçaya yaklaşılarak kırık Dimon-Hughston tekniğine uygun olarak 130 'lik AO/ASIF plağı ile tesbit edildi. Ameliyat sonrası, kırık iyileşmesinin radyografik kontrolüne-37- göre ortalama 4.3 ayda tam yük vererek yürümelerine izin verildi. 20 Çalışmamızda; Kyle ve Gust ilo 'nun değerlendirme kri terlerine göre 21 olguda çok iyi, 6 olguda iyi, 2 olguda orta, derin enfeksiyon gelişen bir olguda kötü sonuç saptandı. 2 Çalışma sonucunda; Dimon-Hughston metodunun, stabil olmayan trokanterik kırıklarda, kolay ve güvenilir bir metod olması, kırık masası ve skopi gibi araçlara gereksinim göstermemesi nedeniyle, ülkemiz koşullarına uygun bir yöntem olduğu yargısına varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8397
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
015272.pdf
  Until 2099-12-31
2.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons