Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8390
Başlık: Bursa ili çevresinde bombidae (Hymenoptera, insecta) türleri üzerine faunistik araştırmalar
Diğer Başlıklar: Faunistic research on bombidae (Hymenoptera, insecta) species around Bursa province
Yazarlar: Uğurtaş, İsmail H.
Yılmaz, Zeyhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Hymenoptera
Bombidae
Taksonomi
Dağılış
Taxonomy
Distribution
Yayın Tarihi: 1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yılmaz, Z. (1997). Bursa ili çevresinde bombidae (Hymenoptera, insecta) türleri üzerine faunistik araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada Hymenoptera ordosundan Bombidae familyasına ait 10 tür incelenmiştir. Bu türlerin 6'sı Bombinae, 4'ü Psithyrinae alt familyasına aittir. Çalışmamızda bu türlerin renk ve desen durumları ile vücut ölçüleri verilmiştir. Bulunan türler arasında Megabombus pascuorum, Psithyrus bohemicus ve Psithyrus maxillarus tarafımızdan Bursa bölgesinden ilk defa kaydedilmiştir.
In this study, 10 species belonging to Bombidae family from Hymenoptera have been investigated. Six of these species belong to Bombinae and the others belong to the subfamily of Psithyrinae. The color and pattern situation, body measurements of these species have been studied. The 3 species found by us and they recorded for the first time. These species are Megabombus pascuorum, Psithyrus bohemicus and Psithyrus maxillarus.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8390
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
067662.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.69 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons