Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8388
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇelik, Necmettin-
dc.contributor.authorTürk, Mevlüt-
dc.date.accessioned2020-02-10T05:54:19Z-
dc.date.available2020-02-10T05:54:19Z-
dc.date.issued2003-02-05-
dc.identifier.citationTürk, M. (2003). Farklı sıra araları ve tohum miktarlarının korunga (onorbrychis sativa l.)'da ot verimi ve otun kalitesi ile tohum verimine etkileri üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8388-
dc.description.abstractBu araştırma, korungaya uygulanan değişik sura aralıkları (15, 30, 45, 60 ve 75 cm) ve tohum miktarlarının (4, 8, 12, 16 ve 20 kg/da) ot verimi ve otun kalitesi ile tohum verimine etkilerini belirlemek amacıyla Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinde 1999-2002 yıllan arasında yürütülmüştür. Araştırma tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmanın tesis yılında standart biçim yapılmıştır. Ot üretim denemesinde yeşil ot verimi, kuru ot verimi, bitki boyu, m2'de sap sayısı, ham protein oram ve ham protein verimi belirlenmiştir. Tohum üretim denemesinde ise tohum verimi, bitki boyu, bitkide salkım sayısı, salkımda meyve sayısı, salkımda meyve ağırlığı, bitkide meyve sayısı, bitkide meyve ağırlığı, 1000 tane ağırlığı, m2'de sap sayısı ve m2'de salkım sayısı tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Güney Marmara Bölgesi'nde korungada kuru ot üretimi için bitkiler 15 cm sua aralığı ve 16 kg/da tohum miktarı ile ekilmelidir. Tohum üretimi için ise 60 cm sıra aralığı ve 4 kg/da tohum miktarının kullanılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Korunga, sua aralığı, tohum miktarı, kuru ot verimi, tohum verimi, verim unsurları.tr_TR
dc.description.abstractThis research was carried out in order to investigate the effects of different row spacings (15, 30, 45, 60 and 75 cm) and seeding rates (4, 8, 12, 16 and 20 kg/da) on the hay yield and quality and seed yield of sainfoin on Agricultural Research and Applied Center of Agriculture Faculty, Uludağ University in 1999-2002. The field experiments were established in split block design with four replications. In establishment year of research was applied a standart cutting. Green matter yield, hay yield, plant height, stem/m2, crude protein content and crude protein yield were determined in the hay production experiment In seed production experiment were determined seed yield, plant height, raceme/plant, fruit/raceme, fruit weight/raceme, fruit/plant, fruit weight/plant, 1000-seed weight, stem/m and raceme/m2. According to results of this study, for more hay yield, sainfoin should be established with 15 cm row spacing and 16 kg/da seeding rate. On the other hand, sainfoin should be planted with 60 cm row spacing and 4 kg/da seeding rate for higher seed production in Southern Marmara Region or in regions having the same ecological conditions. Key words: Sainfoin, row spacing, seeding rate, hay yield, seed yield, yield components.en_US
dc.description.sponsorshipUludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonutr_TR
dc.format.extentXVI, 202 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKorungatr_TR
dc.subjectSıra aralığıtr_TR
dc.subjectTohum miktarıtr_TR
dc.subjectKuru ot verimitr_TR
dc.subjectTohum verimitr_TR
dc.subjectVerim unsurlarıtr_TR
dc.subjectSainfoinen_US
dc.subjectRow spacingen_US
dc.subjectSeeding rateen_US
dc.subjectHay yielden_US
dc.subjectSeed yielden_US
dc.subjectYield componentsen_US
dc.titleFarklı sıra araları ve tohum miktarlarının korunga (onorbrychis sativa l.)'da ot verimi ve otun kalitesi ile tohum verimine etkileri üzerinde araştırmalartr_TR
dc.title.alternativeStudies on effects of different row spacings and seeding rates on the hay yield and quality and seed yield of sainfoin (onobrychis sativa l.)en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139951.pdf
  Until 2099-12-31
21.82 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons