Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8388
Başlık: Farklı sıra araları ve tohum miktarlarının korunga (onorbrychis sativa l.)'da ot verimi ve otun kalitesi ile tohum verimine etkileri üzerinde araştırmalar
Diğer Başlıklar: Studies on effects of different row spacings and seeding rates on the hay yield and quality and seed yield of sainfoin (onobrychis sativa l.)
Yazarlar: Çelik, Necmettin
Türk, Mevlüt
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Korunga
Sıra aralığı
Tohum miktarı
Kuru ot verimi
Tohum verimi
Verim unsurları
Sainfoin
Row spacing
Seeding rate
Hay yield
Seed yield
Yield components
Yayın Tarihi: 5-Şub-2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Türk, M. (2003). Farklı sıra araları ve tohum miktarlarının korunga (onorbrychis sativa l.)'da ot verimi ve otun kalitesi ile tohum verimine etkileri üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma, korungaya uygulanan değişik sura aralıkları (15, 30, 45, 60 ve 75 cm) ve tohum miktarlarının (4, 8, 12, 16 ve 20 kg/da) ot verimi ve otun kalitesi ile tohum verimine etkilerini belirlemek amacıyla Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinde 1999-2002 yıllan arasında yürütülmüştür. Araştırma tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmanın tesis yılında standart biçim yapılmıştır. Ot üretim denemesinde yeşil ot verimi, kuru ot verimi, bitki boyu, m2'de sap sayısı, ham protein oram ve ham protein verimi belirlenmiştir. Tohum üretim denemesinde ise tohum verimi, bitki boyu, bitkide salkım sayısı, salkımda meyve sayısı, salkımda meyve ağırlığı, bitkide meyve sayısı, bitkide meyve ağırlığı, 1000 tane ağırlığı, m2'de sap sayısı ve m2'de salkım sayısı tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Güney Marmara Bölgesi'nde korungada kuru ot üretimi için bitkiler 15 cm sua aralığı ve 16 kg/da tohum miktarı ile ekilmelidir. Tohum üretimi için ise 60 cm sıra aralığı ve 4 kg/da tohum miktarının kullanılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Korunga, sua aralığı, tohum miktarı, kuru ot verimi, tohum verimi, verim unsurları.
This research was carried out in order to investigate the effects of different row spacings (15, 30, 45, 60 and 75 cm) and seeding rates (4, 8, 12, 16 and 20 kg/da) on the hay yield and quality and seed yield of sainfoin on Agricultural Research and Applied Center of Agriculture Faculty, Uludağ University in 1999-2002. The field experiments were established in split block design with four replications. In establishment year of research was applied a standart cutting. Green matter yield, hay yield, plant height, stem/m2, crude protein content and crude protein yield were determined in the hay production experiment In seed production experiment were determined seed yield, plant height, raceme/plant, fruit/raceme, fruit weight/raceme, fruit/plant, fruit weight/plant, 1000-seed weight, stem/m and raceme/m2. According to results of this study, for more hay yield, sainfoin should be established with 15 cm row spacing and 16 kg/da seeding rate. On the other hand, sainfoin should be planted with 60 cm row spacing and 4 kg/da seeding rate for higher seed production in Southern Marmara Region or in regions having the same ecological conditions. Key words: Sainfoin, row spacing, seeding rate, hay yield, seed yield, yield components.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8388
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
139951.pdf
  A kadar 2099-12-31
21.82 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons