Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8368
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEren, Recep-
dc.contributor.authorTurhan, Yıldıray-
dc.date.accessioned2020-02-10T05:15:38Z-
dc.date.available2020-02-10T05:15:38Z-
dc.date.issued2003-10-30-
dc.identifier.citationTurhan, Y. (2003). Dokuma makinelerinde dokuma makineleri ayarlarının dokunabilirlik sınırlarına etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8368-
dc.description.abstractBu tezde hava-jetli bir dokuma makinesinde polyester çözgü ve atkı ipliği ile dokuma yaparak, dokuma makinesi ayarlarının dokunabilirlik sınırlan üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla ilk olarak, çözgü ipliği değiştirilmeden arka köprü yüksekliği, arka köprü salınım açısı (yay tipi), ön ağızlık açısı, toplam çözgü ortalama gerginliği ve ağızlık kapanma açısı farklı seviyelerde ayarlanarak İSO denye atkı ipliğinde dokunabilen en yüksek atkı sıklıkları belirlenmiştir. Her bir ayarda atkı sıklığı dokunabilen en yüksek atkı sıklığına kadar kademeli olarak arttırılarak dokuma sürekliliği, bu sürekliliği bozan olumsuz etkenler, dokuma sırasında kumaşta ve çözgü ipliğinde meydana gelen değişimler gözlenmiş, tek çözgü ipliği gerginliği ve kumaş çizgisi mesafeleri ölçülmüştür. İkinci olarak, 150 denye atkı ipliğinde dokunabilen en yüksek sıklığı veren ayarda 70 ve 300 denye atkı ipliklerinde çalışılarak bu atkı iplikleri için dokunabilen en yüksek sıklıklar belirlenmiştir. Son olarak, bütün atkı iplikleri için elde edilen en yüksek sıklıklar Peice'm bağıntılarından ve Love' m bezayağı örgüye ait grafiğinden hesaplanan sonuçlarla karşılaştınlmıştır. Çalışma sırasmda dokunabilirlik sınırına en belirgin değişimin toplam çözgü ortalama gerginlik ayarındaki değişimin neden olduğu, arka köprü yüksekliğindeki değişimin sadece yüksek ortalama gerginlik ayarlarında (1.5 kN ve 1.75 kN) simetrik konumdan (0 cm) asimetrik konuma geçişte (1.5 cm yükseklik) etkili olduğu, arka köprü salınım açısındaki değişimin dokunabilirlik sınırına yay tel çapındaki değişime paralel olmayan bir etkisinin olduğu, ağızlık kapanma açısındaki değişikliğin etkili olan diğer ayarlara göre daha az etkiye sahip olduğu, ön ağızlık açındaki değişikliğin ise bu sımra etkisinin olmadığı görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, the effects of loom settings on weavability limits have been investigated in air-jet weaving machines weaving a fabric with PES warp and weft yarns. For this purpose, firstly, back-rest height, back-rest oscillation in spring loaded back-rest, average warp tension, front-shed angle and shed timing parameters were adjusted at various levels without changing warp thread and maximum weft density was determined for 150 denier weft thread. Weft density was raised in certain steps for every setting up to the maximum weft density that could be woven and for each setting, the effects which disturbed normal weaving, changes on fabric and warp thread were observed and single warp tension and cloth fell distance were measured. Secondly, the maximum weavable weft densities were determined by weaving 70 denier and 300 denier weft thread at the setting which gives the maximum weavable weft density for 150 denier. Finally, the results for every weft thread were compared with theoretical results that were calculated from equation of Peirce and graphic of Love. During these experiments, it was observed that the changes in warp tension adjustment have the most significant effect on weavability limits, back-rest height has some effect only when the position is raised from symmetric to asymmetric (1.5 cm height) in high average tension settings (1.5 kN and 1.75 kN). although the changes within asymmetric levels showed no effect., back-rest oscillation has some effect on weavability limit that dose not change linearly with wire diameter of the spring, shed timing has some effect in 290° and 305°, front-shed angle shows no effect on weavability limit.en_US
dc.description.sponsorshipSöktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.tr_TR
dc.description.sponsorshipAltınsu Tekstil A.Ş.tr_TR
dc.description.sponsorshipNergis Tekstil A.Ş.tr_TR
dc.format.extentXIX, 351 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAtkı sıklığıtr_TR
dc.subjectÇözgü sıklığıtr_TR
dc.subjectÖrtme faktörütr_TR
dc.subjectDokunabilirlik sınırıtr_TR
dc.subjectTek çözgü ipliği gerginliğitr_TR
dc.subjectKumaş çizgisi mesafesitr_TR
dc.subjectTorbalamatr_TR
dc.subjectWeft densityen_US
dc.subjectWarp densityen_US
dc.subjectCover factoren_US
dc.subjectWeavability limiten_US
dc.subjectSingle warp tensionen_US
dc.subjectAverage tension of single warpen_US
dc.subjectCloth fell distanceen_US
dc.subjectBumpingen_US
dc.titleDokuma makinelerinde dokuma makineleri ayarlarının dokunabilirlik sınırlarına etkilerinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeThe Invetigation of the effects of weaving machines setting on weavability limitsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139947.pdf
  Until 2099-12-31
15.42 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons