Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8368
Başlık: Dokuma makinelerinde dokuma makineleri ayarlarının dokunabilirlik sınırlarına etkilerinin araştırılması
Diğer Başlıklar: The Invetigation of the effects of weaving machines setting on weavability limits
Yazarlar: Eren, Recep
Turhan, Yıldıray
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Atkı sıklığı
Çözgü sıklığı
Örtme faktörü
Dokunabilirlik sınırı
Tek çözgü ipliği gerginliği
Kumaş çizgisi mesafesi
Torbalama
Weft density
Warp density
Cover factor
Weavability limit
Single warp tension
Average tension of single warp
Cloth fell distance
Bumping
Yayın Tarihi: 30-Eki-2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Turhan, Y. (2003). Dokuma makinelerinde dokuma makineleri ayarlarının dokunabilirlik sınırlarına etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu tezde hava-jetli bir dokuma makinesinde polyester çözgü ve atkı ipliği ile dokuma yaparak, dokuma makinesi ayarlarının dokunabilirlik sınırlan üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla ilk olarak, çözgü ipliği değiştirilmeden arka köprü yüksekliği, arka köprü salınım açısı (yay tipi), ön ağızlık açısı, toplam çözgü ortalama gerginliği ve ağızlık kapanma açısı farklı seviyelerde ayarlanarak İSO denye atkı ipliğinde dokunabilen en yüksek atkı sıklıkları belirlenmiştir. Her bir ayarda atkı sıklığı dokunabilen en yüksek atkı sıklığına kadar kademeli olarak arttırılarak dokuma sürekliliği, bu sürekliliği bozan olumsuz etkenler, dokuma sırasında kumaşta ve çözgü ipliğinde meydana gelen değişimler gözlenmiş, tek çözgü ipliği gerginliği ve kumaş çizgisi mesafeleri ölçülmüştür. İkinci olarak, 150 denye atkı ipliğinde dokunabilen en yüksek sıklığı veren ayarda 70 ve 300 denye atkı ipliklerinde çalışılarak bu atkı iplikleri için dokunabilen en yüksek sıklıklar belirlenmiştir. Son olarak, bütün atkı iplikleri için elde edilen en yüksek sıklıklar Peice'm bağıntılarından ve Love' m bezayağı örgüye ait grafiğinden hesaplanan sonuçlarla karşılaştınlmıştır. Çalışma sırasmda dokunabilirlik sınırına en belirgin değişimin toplam çözgü ortalama gerginlik ayarındaki değişimin neden olduğu, arka köprü yüksekliğindeki değişimin sadece yüksek ortalama gerginlik ayarlarında (1.5 kN ve 1.75 kN) simetrik konumdan (0 cm) asimetrik konuma geçişte (1.5 cm yükseklik) etkili olduğu, arka köprü salınım açısındaki değişimin dokunabilirlik sınırına yay tel çapındaki değişime paralel olmayan bir etkisinin olduğu, ağızlık kapanma açısındaki değişikliğin etkili olan diğer ayarlara göre daha az etkiye sahip olduğu, ön ağızlık açındaki değişikliğin ise bu sımra etkisinin olmadığı görülmüştür.
In this thesis, the effects of loom settings on weavability limits have been investigated in air-jet weaving machines weaving a fabric with PES warp and weft yarns. For this purpose, firstly, back-rest height, back-rest oscillation in spring loaded back-rest, average warp tension, front-shed angle and shed timing parameters were adjusted at various levels without changing warp thread and maximum weft density was determined for 150 denier weft thread. Weft density was raised in certain steps for every setting up to the maximum weft density that could be woven and for each setting, the effects which disturbed normal weaving, changes on fabric and warp thread were observed and single warp tension and cloth fell distance were measured. Secondly, the maximum weavable weft densities were determined by weaving 70 denier and 300 denier weft thread at the setting which gives the maximum weavable weft density for 150 denier. Finally, the results for every weft thread were compared with theoretical results that were calculated from equation of Peirce and graphic of Love. During these experiments, it was observed that the changes in warp tension adjustment have the most significant effect on weavability limits, back-rest height has some effect only when the position is raised from symmetric to asymmetric (1.5 cm height) in high average tension settings (1.5 kN and 1.75 kN). although the changes within asymmetric levels showed no effect., back-rest oscillation has some effect on weavability limit that dose not change linearly with wire diameter of the spring, shed timing has some effect in 290° and 305°, front-shed angle shows no effect on weavability limit.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8368
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
139947.pdf
  A kadar 2099-12-31
15.42 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons