Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8367
Title: Verileri normal dağılış gösteren stok kontrol problemleri ve uygulamaları
Other Titles: Inventory control problems and applications with normal distribution of data
Authors: Saraç, İsa
Tobi, Hüseyin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Normal dağılım
Parametreler
Stok denetimi
Çok değişkenli normal dağılım
Normal distribution
Parameters
Stock control
Multivariate normal distribution
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tobi, H. (1989). Verileri normal dağılış gösteren stok kontrol problemleri ve uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Birinci bölümde, ikinci ve üçüncü bölümde sık sık kullanılan çok değişkenli dağılımlara ait temel bilgiler gözden geçirildi. İkinci bölümde çok değişkenli normal dağılımın en basit hali olan iki değişkenli normal dağılımın yoğunluk fonksiyonundan onun marjinal dağılımları ve şartlı dağılımları elde edildi. Şartlı dağılımın beklenen değeri olan regresyon fonksiyonu türetildi. Aynca teorinin bir uygulamasi yapıldı. Üçüncü bölümde çok değişkenli normal dağılım teorisi p bileşenli N değişken için oluşturuldu. N = 2, p = 1 özel hali için iki değişkenli normal dağılımın elde edilebileceği gösterildi. Dördüncü bölümde varyans-kovaryans matrisi bilgisayar programına uygun olacak şekilde simulasyonla elde edilen 100x5 bovutlu veri matrisi normal dağılım gösteren şans vektörleri üreten bilgisayar programıyla elde edildi. Bu veri tablosu için parametre tahminleri yapıldı.
In this work, each of the theory of multivariate distribution and its one per formance which is parameter estimations have been put into practice one by one end have keen explained. In the first section, the fundamental knowledges which belong to the mul tivariate distributions were provided. In the second section, the bivariate normal distribution which is the simplest position at the multivariate normal distribution was examined. In the third section, theory of multivariate normal distribution was intro duced. In the fourth part the parameter estimations in the normal disributions were summarized and a practice of them was put into.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8367
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007161.pdf
  Until 2099-12-31
2.04 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons