Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8365
Başlık: XIII. yüzyılda Anadolu'da din eğitim: Yunus Emre örneği
Diğer Başlıklar: Religious education in the XIII th century Anatolio: The example of Yunus Emre
Yazarlar: Şanver, Mehmet
Suliman, Ozaj
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Yunus Emre
Din eğitimi
Akıl
Sevgi
Hoşgörü
Education
Mind
Love
Tolerance
Yayın Tarihi: 17-Eki-2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Suliman, O. (2011). XIII. yüzyılda Anadolu'da din eğitim: Yunus Emre örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma, Türk Tasavvufu'nun önde gelen şahsiyetlerinden biri olan Yunus Emre'nin, eğitim ile ilgili (eğitsel) şiirlerinden hareketle Din Eğitimi açısından incelemeyi amaç edinmektedir. Yunus Emre'nin gerek şiirlerinde gerekse onunla ilgili yapılan çalışmalardan hareketle, onun Din Eğitimi ile ilgili şiirleri belirlenmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla bu araştırma Türk ve İslam Tarihinde önemli bir şahsiyet olan, Yunus Emre'yi bu yönüyle de anlamak, anlatmak ve gelecek nesillere taşımak noktasında önemli bir yere sahiptir.
This research aims the study of Yunus Emre who is one of the most known figures of tasavvuf in the religious education viewpoint departing by his educative poesies. We tried to select his poesies on the religious education by his collection and thesis made upon him. Thus this essay is of a great importance of understanding and transporting to the next generations of a great Islamic figure such Yunus Emre is.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8365
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
294850.pdf902.8 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons