Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8363
Title: Bursa ovası aluviyal, koluviyal ve vertisol grubu tarım topraklarının ağır metal kirliliği yönünden incelenmesi
Other Titles: The determination of heavy metal pollution in the agricultural soils of alluvial, colluvial and vertisol in the bursa plain
Authors: Aydınalp, Cumhur
Metin, Sümeyye Ünal
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa Ovası
Aluviyaller
Koluviyaller
Vertisoller
Ağır metaller
Bursa Plain
Alluvials
Colluvials
Vertisols
Heavy metals
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Metin, S. Ü. (2010). Bursa ovası aluviyal,koluviyal ve vertisol grubu tarım topraklarının ağır metal kirliliği yönünden incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa ovasının batı kesimindeki Aluviyal, Koluviyal ve Vertisol grubutopraklarında yürütülen bu çalışmada, toprakların iz element ve ağır metal (Fe, Mn, Zn,Cu, Cd, Co, Cr, Ni, Pb) miktarlarının mevcut durumları araştırılmış ve topraklarınkirlilik durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, 0-20 cm derinlikten toplam 30adet toprak örneği alınmıştır.Toprak örneklerinin toplam ve DTPA ile ekstrakte edilebilen Fe, Mn, Zu, Cu, Cd,Co, Cr, Ni, Pb ile bazı önemli fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Elde edilenveriler, incelenen yöre topraklarının ağır metal yönünden kirletilmediğinigöstermektedir.
In this research, the present status of trace and heavy metals (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd,Co, Cr, Ni, Pb) of Alluvial, Colluvial and Vertisol soils and their pollution status weredeterminated in western side of the Bursa plain. Thirty soil samples were collected from0-20 cm depth for this purpose.Soil samples were analyzed for total and DTPA extractable Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Co,Cr, Ni, Pb with some important physical and chemical properties. The obtained resultswere indicated that heavy metal pollution did not show in the investigated area soils.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8363
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340085.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons