Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8358
Title: Polyester mikroelyaf materyallerinin ön terbiye ve HT boyama parametrelerinin araştırılması
Other Titles: Pretreatment of polyester microfiber materials and investigation of HT dyeing parameters
Authors: Ulcay, Yusuf
Karahan, Nevin Koçak
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Boyama
Elyaf
Poliesterler
Ön işlem
Dyeing
Fibre
Polyesters
Pretreatment
Issue Date: 2-Nov-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karahan, N. K. (1994). Polyester mikroelyaf materyallerinin ön terbiye ve HT boyama parametrelerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, polyester mikrolitlerinin ön terbiye ve HT boyama parametrelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Giriş bölümünde konunun amacı ve içeriği hakkında genel bilgi verilmiştir. İkinci bölümde, mikrolitlerin üretimi, kullanım özellikleri, ön terbiye ve HT boyama işlemleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde, deneysel işlemlerde kullanılan kumaşlar, boyarmaddeler, kimyasallar, deneylerde kullanılan cihazlar ve uygulama metodları verilmiştir. Dördüncü bölümde, deneysel çalışmanın sonuçlan hakkında tartışılmış ve son bölümde ise konu ile ilgili toplu bir değerlendirme yapılmıştır.
In this study it is aimed to investigate the pretreatment and HT dyeing parameters of polyester microfibers. An introductory information about the content and coverage of this dissertation is given in the first part. More detailed account of the usage and processing characteristics of microfibers is made followed by some aspects of HT dyeing of polyester microfibers in the second part. In the experimental chapter, initially the equipment used are introduced then a detailed information on the chemicals used in the experiments is given in addition to the method of the investigation. The results obtained from the experimental work are discussed before the final section in which an overall comment on the subject is made.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8358
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033823.pdf5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons