Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8357
Title: Viskon elyaftaki kolloidal kükürdün boyama üzerine etkisi ve boyama verimliliğinin araştırılması
Other Titles: Effect of colloidal sulfur in viscose fiber on dyeing and investigation of dyeing efficiency
Authors: İskender, Mustafa A.
Becerir, Behçet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Boyama yöntemleri
Elyaf
Kükürt
Viskon
Dyeing methods
Fibre
Sulfur
Viscon
Issue Date: 12-Sep-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Becerir, B. (1994). Viskon elyaftaki kolloidal kükürdün boyama üzerine etkisi ve boyama verimliliğinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada viskon elyaftaki kolloidal kükört miktarının tayini, bu kükürdün giderilmesi ile boyama üzerine etkisi ve boyama verimliliği araştırılmıştır. Birinci bölümde çalışmanın amacı ve hedefleri ile konuyla ilgili bazı yaklaşımlar sunulmuştur. İkinci bölümde konu ile ilgili kaynaklardan taranan bilgiler ve deneysel bölümde kullanılan bağıntılar verilmiştir. Üçüncü bölümde materyal ve yöntem üzerinde durulmuş ve deneysel kısım açıklanmıştır. Dördüncü ve beşinci bölümde deney sonuçları verilmiş, deney sonuçlarından yararlanılarak viskon elyaftaki kolloidal kükürdün boyamaya etkisi hakkında yorum yapılmış ve konu hakkında bazı önerilerde bulunulmuştur.
In this study, determination and purification of colloidal sulphur in viscose rayon, the effects of sulphur to the dyeing of viscose fabrics and the dyeing productivity are examined. In the first chapter, the purpose and the targets of the study and some approaches to the subject are presented. In the second chapter, a summary of the literature survey and the relations used to obtain the experimental data are given. In the third part, the experimental materials, the method and the experimental part are explained. In the fourth and the fifth part, experimental results are presented, depending on the experimental results, the effect of the sulphur in viscose rayon to the dyeing of viscose fabrics are discussed. Some suggestions about the subject are given.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8357
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033820.pdf
  Until 2099-12-31
6.95 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons