Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8350
Title: Seçilen bir Al-Mg-Si alaşımının (AlMgSi0.5 ; etial 60) ısıl işlemlerle özellik değişimlerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of property changes of a selected Al-Mg-Si alloy (AlMgSi0.5; etial 60) by heat treatments
Authors: Bayram, Ali
Şendeniz, Merkut
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Homojenleştirme
Yaşlandırılma sertleştirmesi
Ekstrüzyon
Mekanik özellikler
Homogenizing
Aging hardening
Extrusion
Mechanical properties
Issue Date: 4-May-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şendeniz, M. (2006). Seçilen bir Al-Mg-Si alaşımının (AlMgSi0.5 ; etial 60) ısıl işlemlerle özellik değişimlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Alüminyum metali bilhassa korozyon dayanımının yüksekliği, hafifliği, yüksekelektrik ve ısıl iletkenliği özellikleri dolayısıyla endüstriyel gelişime paralel olarakbüyük önem kazanmıştır.Mukavemetinin düşük olması alaşımlandırma ve alaşımlara uygulanan, uygunısıl işlemlerle telafi edilmeye çalışılmıştır; mukavemet / ağırlık oranı alaşımlı çeliklerlemukayese eder duruma yükseltilmiştir. Bu özellikleri ile alüminyum ve alaşımlarıimalat sanayiinin vazgeçilmez malzemeleri olmuş, kullanım alanları genişlemiştir.Bu çalışmada önemi vurgulanan alüminyum alaşımları bir örnek (AlMgSi0.5-Etial60) üzerinde yaşlandırma parametreleri ve bağlı olarak mekanik özellik (sertlik veçekme dayanımı) değişimleri incelenmiştir. AlMgSi0.5-Etial60 alaşımı ekstrüzyonda ençok kullanılan üretim malzemesi olduğu için ve homojenleştirme işlemi de içerenyaşlandırma işlemi bu alaşımlara uygulanabilecek temel sertleştirme işlemi olmasıdolayısıyla seçilmiştir. Isıl işlem parametrelerinin, ürünlere sonradan uygulanacakyüzey işlemleri (anodik oksidasyon örneğinde) kalitesine etkisi irdelenmiştir.
The aluminum metal has become a high importance to parallel with industrialimprovement because of particularly its high corrosion resistance, light, high electricityand heat conductivity .Because of its low resistance, it has been studied to compansate by alloy andsuitable heat treatment on alloys; resistance/weight ratio was increased for beingcomparable state with steel alloys. With those features of aluminum and its alloys havebecome essential materials for manufacture industry and the usage field are enlarged.In this study, aging parameters and mechanical features (hardness and pullingresistance) in consequence of aging parameters were studied on a sample (AlMgSi 0,5 -Etial 60 ). This alloy was chosen because it is the most used production material forextrusion and because the aging which also contains homogenizing treatment is thebasic harden treatment to those kind of alloys .It was examined the effect of heat treatment parameters on the quality of productfor surface works.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8350
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183798.pdf2.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons