Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8349
Title: Müşteri ilişkileri yönetimi ve Türkiye`deki oteller üzerine bir araştırma
Other Titles: Customer relationship management and a research on hotels in Turkey
Authors: Altıntaş, Hakan
Soyaslan, Mehtap
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Müşteri
Müşteri ilişkileri yönetimi
Turizm
Oteller
Customer
Customer relationship management
Tourism
Hotels
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Soyaslan, M. (2006). Müşteri ilişkileri yönetimi ve Türkiye`deki oteller üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, dünyadaki gelişmeler doğrultusunda şirketlerin hayatta kalmalarını sağlayan yeni bir felsefe, Bu çalışmada, dünyadaki gelişmeler doğrultusunda şirketlerin hayatta kalmalarını sağlayan yeni bir felsefe, “Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)” veya İngilizce'si “Customer Relationship Management (CRM)” ele alınmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde müşteri ve müşteri ilişkileri yönetimi kavramı ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Müşteri ilişkileri yönetimi kavramı başlığı altında, müşteri ilişkileri yönetiminin önemi, amaçları, faydaları, altı E'si, müşteri ilişkileri yönetimi ve ilişki pazarlaması ve son olarak müşteri ilişkileri yönetimi ve pazarlamanın geleneksel kavramları konuları yer almaktadır. İkinci bölümde, müşteri ilişkileri yönetiminin yapısı ve araştırma yöntemleri, müşteri ilişkileri yönetimi mimarisi, işleme yöntemi, teknoloji kullanımı, internetin geleceği ve müşteri ilişkileri yönetimi, etkileşimli müşteri ilişkileri yöntemi ve müşteri ilişkileri yönetimi projelerinin başarısız olma nedenlerinden bahsedilmektedir. Son bölümde ise turizm sektöründe müşteri ilişkileri yönetimine giriş yapıldıktan sonra uygulamaya yer verilmiştir. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 4 ve 5 yıldızlı oteller üzerinde müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin tutum ölçeği gerçekleştirilmiş ve otellerin müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin algıladıkları temel boyutlar saptanmıştır.
Within the development of world, this study had dealed with a new philosophy,Customer Relationship Management serving immediate needs for companies.In the first section of the study explained the concept of customer and customerrelationship management in a detailed way, under the heading of this concept includesthe importance of the customer relationship management, its aims, various benefits, sixs, the customer relationship management and relationship marketing and lastly thesubject of the customer relationship management and traditional marketing concepts.In the second section deals with the reason of the projects being unsuccessful inthe structure of CRM and research methods, the architecture of CRM, processingmethod, technology use, the future internet and CRM, interactive customer relationshipmanagement and customer relationship management projects..The last section, in tourism sector, indicated that after entering, customerrelationship management was implemented. The research result on the four-five starhotels indicated that in different regions of Turkey associated with customerrelationship management, attitude scale was executed and the fundamental dimensionsperceived by hotels connected with customer relationship management was determined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8349
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
186410.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons