Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8345
Başlık: Yüksek enerji hadron ve elektron gamma sağanağı benzetişimi
Diğer Başlıklar: High energy hadron and electron gamma downpour simulation
Yazarlar: Özmutlu, Emin
Çokiyi, Nilgün
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Bölümü Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Enerji
Enerji kaybı
Monte Carlo benzetimi
Energy
Energy loss
Monte Carlo simulation
Yayın Tarihi: 1994
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çokiyi, N. (1994). Yüksek enerji hadron ve elektron gamma sağanağı benzetişimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, elektromağnetik sağanak oluşumunun benzetişimini yapan bir Monte Carlo programının temel yapısı oluşturulmuştur. Ayrıntılı bir hesaplama için gerekli bütün fiziksel olaylar dahil edilmiştir. Yüklü parçacıkların yavaşlama süreci iki kısımda ele alınmıştır; çoklu saçılmalar sonucu ortaya çıkan sürekli enerji kaybı ve kesikli enerji kaybı. Kesikli elektron etkileşmeleri esnek olmayan saçılma, Bremsstrahlung ışıması ve uçuşta pozitron yok olmasıdır. Hesaba katılan foton etkileşmeleri, Compton saçılması çift oluşumu ve foto elektrik olaydır. Program, özel bir örnek üzerinde test edilmiş ve hatasız olarak çalıştığı görülmüştür.
We have attempted to develop the main frame of a Monte Carlo code which simulates electromagnetic showers. The physical processes necessary for accurate calculations have been considered. The slowing down process of charged particles consists of two components; continuous energy loss due to multiple scattering and discrete energy loss. The discrete electron reactions included were inelastic scattering, bremsstrahlung production and positron annihilation in flight. The photon interactions which have been taken into account, were Compton scattering, pair production and photoelectric effect. The code has been tested with a particular example, and found that it has worked satisfactorily.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8345
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
033819.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.46 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons