Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8338
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŞanal, A. Murat-
dc.date.accessioned2020-02-07T10:13:30Z-
dc.date.available2020-02-07T10:13:30Z-
dc.date.issued1993-
dc.identifier.citationŞanal, A. M. (1993). Sıçanlarda fötal adrenal gland transplantasyonu ve sonuçları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8338-
dc.description.abstractUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.B.D. araştırma laboratuvarında toplam 54 sıçan üzerinde yapılan deneysel çalışmada, sıçanlarda aşamalı olarak uygulanan bilateral adrenalektomi ve fötal adrenal greft transplantasyonunun morfolojik ve fizyolojik sonuçları araştırıldı. Ön çalışmada, bilateral adrenalektomi grubu, Sham prosedürü uygulanan grup ve kontrol grubu arasında sağkalım süreleri açısından anlamlı bir farklılık saptandı. Buna göre, bilateral adrenalektomi uygulanan sıçanlar erken dönemde (ilk 8 saat ) öldüler. Diğer iki grupta ise, Sham grubundaki bir sıçan hariç, erken dönemde ölen olmadı. Her üç gruptaki kortikosteron değerleri arasında anlamlı bir fark yoktu. Deney grubunda sıçanlara önce sol adrenalektomi ve aynı seansta fötal adrenal gland transplantasyonu (1. aşama) yapıldı. Bundan 6 hafta sonra da sıçanların sağ adrenal glandları çıkarıldı(2. aşama). Bilateral total adrenalektomi yapılan ve yalnızca fötal grefte bağımlı kalan bu sıçanlarda erken dönemde hiç ölen olmadı. Sıçanların kortikosteron değerleri ölçüldüğünde, diğer 3 gruptaki değerler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görüldü. Takibe alman sıçanlar öldükleri gün reeksplore edildiler. Yaşamaya devam eden 6 sıçan ( %30) postoperatif 16. gün sakrifiye edildi. Reeksplorasyonda fötal greftlerin tutmuş oldukları ve erişkin adrenal gland boyutlarına yakın bir büyüme gösterdikleri saptandı. Histolojik inceleme fötal greftlerin gelişmiş olduklarını ortaya koydu. Kortekse ait 3 tabaka zona glomerulosa-zona fasciculata -zona reticularis ayırd edildi, ancak medullaya ait hücrelere rastlanmadı. Deney grubu ve bilateral adrenal ektorai uygulanan gruptaki sıçanların sağkalım süreleri arasında görülen fark, transplante edilen greftlerin fonksiyonel oldukları izlenimini doğurdu.tr_TR
dc.format.extent37 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAdrenal bezlertr_TR
dc.subjectAdrenalektomitr_TR
dc.subjectFetal doku transplantasyonutr_TR
dc.subjectSıçanlartr_TR
dc.subjectTransplantasyontr_TR
dc.subjectAdrenal glandsen_US
dc.subjectAdrenalectomyen_US
dc.subjectFetal tissue transplantationen_US
dc.subjectRatsen_US
dc.subjectTransplantationen_US
dc.titleSıçanlarda fötal adrenal gland transplantasyonu ve sonuçlarıtr_TR
dc.title.alternativeFetal adrenal gland transplantation and results in ratsen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031525.pdf3.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons