Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8338
Title: Sıçanlarda fötal adrenal gland transplantasyonu ve sonuçları
Other Titles: Fetal adrenal gland transplantation and results in rats
Authors: Şanal, A. Murat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Adrenal bezler
Adrenalektomi
Fetal doku transplantasyonu
Sıçanlar
Transplantasyon
Adrenal glands
Adrenalectomy
Fetal tissue transplantation
Rats
Transplantation
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şanal, A. M. (1993). Sıçanlarda fötal adrenal gland transplantasyonu ve sonuçları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.B.D. araştırma laboratuvarında toplam 54 sıçan üzerinde yapılan deneysel çalışmada, sıçanlarda aşamalı olarak uygulanan bilateral adrenalektomi ve fötal adrenal greft transplantasyonunun morfolojik ve fizyolojik sonuçları araştırıldı. Ön çalışmada, bilateral adrenalektomi grubu, Sham prosedürü uygulanan grup ve kontrol grubu arasında sağkalım süreleri açısından anlamlı bir farklılık saptandı. Buna göre, bilateral adrenalektomi uygulanan sıçanlar erken dönemde (ilk 8 saat ) öldüler. Diğer iki grupta ise, Sham grubundaki bir sıçan hariç, erken dönemde ölen olmadı. Her üç gruptaki kortikosteron değerleri arasında anlamlı bir fark yoktu. Deney grubunda sıçanlara önce sol adrenalektomi ve aynı seansta fötal adrenal gland transplantasyonu (1. aşama) yapıldı. Bundan 6 hafta sonra da sıçanların sağ adrenal glandları çıkarıldı(2. aşama). Bilateral total adrenalektomi yapılan ve yalnızca fötal grefte bağımlı kalan bu sıçanlarda erken dönemde hiç ölen olmadı. Sıçanların kortikosteron değerleri ölçüldüğünde, diğer 3 gruptaki değerler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görüldü. Takibe alman sıçanlar öldükleri gün reeksplore edildiler. Yaşamaya devam eden 6 sıçan ( %30) postoperatif 16. gün sakrifiye edildi. Reeksplorasyonda fötal greftlerin tutmuş oldukları ve erişkin adrenal gland boyutlarına yakın bir büyüme gösterdikleri saptandı. Histolojik inceleme fötal greftlerin gelişmiş olduklarını ortaya koydu. Kortekse ait 3 tabaka zona glomerulosa-zona fasciculata -zona reticularis ayırd edildi, ancak medullaya ait hücrelere rastlanmadı. Deney grubu ve bilateral adrenal ektorai uygulanan gruptaki sıçanların sağkalım süreleri arasında görülen fark, transplante edilen greftlerin fonksiyonel oldukları izlenimini doğurdu.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8338
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031525.pdf3.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons