Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8337
Title: Turizm işletmelerinde profesyonel yönetici ve eğitimi sorunları: Anket uygulaması
Other Titles: Professional manager and education problems in tourism businesses: Survey application
Authors: Hacıoğlu, Necdet
Bozok, Düriye
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
Keywords: Eğitim
Education
Turizm işletmeciliği
Tourism business
Yöneticiler
Managers
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bozok, D. (1991). Turizm işletmelerinde profesyonel yönetici ve eğitimi sorunları: Anket uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tez bir teori ve bir uygulama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. I. bölümde öncelikle turizm endüstrisi ve bu endüstri içersinde yer alan turizm işletmeleri, tanıtılmaya çalışılmıştır. Daha sonra ise yönetim ve yöneticilik ile ilgili kavramlarla, temel yönetim fonksiyonlarının turizm işletmeleri açısından değerlendirilmesi ve turizm işletmelerinde üst düzey yöneticilik konusu üzerinde durulmuştur. Son olarakta, turizm sektörüne eleman yetiştiren turizm eğitim kuramları ile bu kuramların eğitim yapısı incelenerek sorunları belirlenmeye çalışılmıştır. II. bölümde, turizm işletmelerine üst düzey eleman olarak yetiştirilen Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu mezunlarının istihdam ve sorunları ile, görmüş oldukları eğitimlerine yönelik görüşlerinin ortaya konulduğu anket-uygulama çalışması yer almıştır. Yine aynı bölüm içersinde konaklama ve seyahat işletmelerinde mevcut yönetici profili incelenerek, bu kişilerin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarındaki eğitimi ve bu o-kul mezunlarını değerlendirişleri ile okul-sektör ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8337
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016388.pdf11.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons