Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8336
Title: Bursa yöresi domateslerinde virüs hastalıklarının tespiti ve yayılışı üzerinde çalışmalar
Other Titles: Studies on determination and incidence of tomato virüs diseases in Bursa province
Authors: Baykal, Necati
Özgöz, Aydan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Bitki koruma
Bursa
Domates
Virüsler
Plant protection
Tomato
Viruses
Issue Date: 27-Oct-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgöz, A. (1994). Bursa yöresi domateslerinde virüs hastalıklarının tespiti ve yayılışı üzerinde çalışmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Bursa ve yöresinde domateslerde virus hastalıklarının tespiti için yapılmıştır. Bursa ' da 1993 yılında önemli düzeyde domates yetiştirilen 4 ilçe (Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, iznik) ve Merkez köylerde virus belirtisi gösteren do mates yaprak örnekleri meyvelerin fındık büyüklüğünde olduğu ve ilk hasat yapıldıktan sonra olmak üzere 2 devrede toplanmıştır, örneklerdeki viruslar test bitkilerine inokulasyon, fiziksel ve serolojik özellikleri ve ELÎSA Tekniği ( Enzyme-Linked Immunosor bent Assay) ile tanımlanmıştır. Test bitkilerine inokulasyon sonucunda Tütün Mozayik Vi rüsü (TMV) ve Hıyar Mozayik Virusu (CMV) belirtileri gözlenmiş tir. Ayrıca bu belirtiler dışında başka bir virüsün neden olabileceğinden şüphe edilen farklı belirtiler kaydedilmiştir. Bu viruslar m fiziksel özellikleri saptanmıştır. Serolojik testlerde,- TMV izolatı TMV antiserumu ile, şüp heli olan izolat Patates X-Virusu (PVX) antiserumu ile pozitif reaksiyon vermiştir. CMV izolatı CMV antiserumu ile çok hafif bir reaksiyon göstermiştir. El isa testi sonucunda, TMV ile bulaşma oranları en yüksek iznik ilçesinde (birinci devrede % 10, ikinci devrede % 56), ikinci derecede Karacabey ilçesinde (birinci devrede % 8, ikinci devrede % 47) bulunmuştur. Diğer ilçelerde bulaşma oranı oldukça düşüktür.
The study was carried out to determine virus diseases of tomato in Bursa province. In summer 1993, samples that showed vi rus symptoms collected when the tomato fruits comes nut shapes and after the first harvest, from 4 tomato growing districts (i.e, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, îznik) and Centrum of Bursa. The virus diseases in the samples were determined by ino culating to indicator plants, serological characteristics, physi cal properties and ELtSA Technique (Enzyme- Linked Immunosorbent Assay). As a result of inoculation of the indicator plants, symp toms of Tobacco Mosaic Virus (TMV)and Cucumber Mosaic Virus (CMV) were observed. Moreover, it was determined that another virus cau sed different symptoms except these symptoms. Physical properties of these virus were examined. In serological tests, TMV isolates showed positive reac tion with TMV antiserum and unknown isolate also showed positive reaction with Potato Virus-X (PVX) antiserum. However, CMV iso late showed insignificant reaction with CMV antiserum. As a result of ELI5A Test, the highest incidence rates of TMV were obtained in tznik ( first period 10 %, second period 56 %), and the second highest rates were obtained in Karacabey ( first period 8 %, second period 47 %). Incidence rates of ot her districts were relatively low.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8336
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033822.pdf4.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons