Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8332
Title: Sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilen 3000 serisi alüminyum alaşımların yorulma davranışının incelenmesi
Other Titles: Fatique behaviors of friction stir welded 3000 series aluminium alloys
Authors: Bayram, Ali
Yıldırım, Murat tahir
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sürtünme karıştırma kaynağı
3000 serisi alüminyum alaşımları
Yorulma
Yorulma test cihazı
Friction stir welding
3000 series aluminium alloys
Fatigue
Fatiguetesting machine
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, M. T. (2010). Sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilen 3000 serisi alüminyum alaşımların yorulma davranışının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada uzay sanayi ve otomotiv sanayinde yeni bir kaynak metodu olarakkarşımıza çıkan Sürtünme Karıştırma Kaynağı yönteminin 3000 serisi Alüminyumalaşımlarında yorulma davranışı incelenmiştir. Bu amaçla tek eksenli yorulma testcihazı mevcut sistemler baz alınarak tasarlanmış ve imalatı yapılmıştır. Kaynağın uygulama yönteminde teknolojik eksikliklerden kaynaklanan sapmalar göz önünealındığında sonuçlar bu kaynak metodunun 3000 serisi alüminyum alaşımlarında başarıile kullanılabileceğini göstermiştir.
In this study, new type of welding technology that starts to using widely inaerospace and automotive industry named Friction Stir Welding and the alloys on3000 series aluminium alloys fatigue behaviours have been studied. For this purposeaxial fatigue testing machine has been designed and produced. If we consider thetechnolocigal difficulties at welding application, the results shows us this weldingtechnique can be used in 3000 series Alumium alloys successfully.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8332
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259688.pdf4.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons