Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8331
Title: Tam zamanında üretim sistemlerinde lojistik operasyonların optimizasyonu
Other Titles: Optimization of logistics operations in Just-in-Time production systems
Authors: Emel, Erdal
Yılmaz, İlkay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Taşıma ve yükleme optimizasyonu
Tam zamanında üretim
Lojistik maliyetleri
Çekme sistemi
Tamsayılı programlama
Transportation and loading optimization
Just In time production
Logistic costs
Pull system
Mixed integer programming
Issue Date: 23-Sep-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, İ. (2010). Tam zamanında üretim sistemlerinde lojistik operasyonların optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tam zamanında üretim sistemi ilk kez Japonya'da ortaya çıkmış ve buradan tüm dünyaya yayılmış bir üretim sistemidir. Bu üretim sisteminin israfa ve maliyetlere duyarlı olması, israfı ve maliyetleri azaltıcı yönde çalışmayı gerektirmesi sebebi ile özellikle üretim sektörlerinde çok önemlidir. Tam zamanında üretim sistemi ile çalışan firmalar için en kritik nokta tedarik zinciri yönetimidir. Düşük stok seviyeleri ile çalışılan ortamda tedarikçilerden toplanan alt parçaların zamanında temin edilmesi çok önemlidir. Günümüz rekabet koşullarında maliyetlerini düşük tutan firmalar pazarda avantajlı durumdadırlar. Tam zamanında üretim sisteminde tedarik süreci lojistik maliyetleri oldukça önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmada Tam Zamanında Üretim sisteminde lojistik operayonları incelenmiştir. Tedarik zincirinde en önemli maliyet unsuru olan taşımaların önerilen bir matematiksel model ile optimizasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen karışık tamsayılı programlama modeli, müşteri ile tedarikçi arasındaki taşımalarda, araçları -istenilen ürünü, istenilen zamanda ve istenilen miktarda olacak şekilde- optimum yüklemektedir. Model bir uygulama olarak TOYOTA ile tedarikçisi TOYOTETSU arasında varolan Milk-Run toplama operasyonlarında uygulanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
Just In Time (JIT) production system has emerged for the first time in Japan and spread all over the world since then. This production system is sensitive to any kind of waste and the associated costs. Therefore, its philosophy requires elimination of waste and cost not only in production but also in other sectors. Among other fields of use, the most critical area for companies utilizing JIT system is the supply chain management. To supply sub-components from suppliers on a timely manner is critical for low inventory levels. Companies which can manage to keep their costs low, will certainly have a competitive advantage in the market. In this study the logistic operations of JIT production system have been examined. Optimization study was carried out with a proposed mathematical model for minimizing the transportation cost which is the most important cost item in a supply chain. A mixed integer programming model optimizes the load in transportation between a customer and its supplier while satisfying time and quantity constraints. The model has been implemented to a Milk-Run pick-up and delivery operation between TOYOTA and its supplier TOYOTETSU. The results clearly indicate to reduced costs.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8331
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340083.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons