Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8326
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYalçıner, Aytaç-
dc.contributor.authorEngin, Handan-
dc.date.accessioned2020-02-07T08:18:26Z-
dc.date.available2020-02-07T08:18:26Z-
dc.date.issued2004-07-15-
dc.identifier.citationEngin, H. (2004). Asfalt süspansiyonlarında örnek yaşının dinamik nükleer polarizasyon parametrelerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8326-
dc.description.abstractMC-30 sıvı petrol asfaltının benzen, toluen, etilbenzen, mesitilen, tetralin, klorobenzen çözgen ortamlarındaki süspansiyonlarını incelemek için, 1,437 mT' lık zayıf manyetik alanda Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) ve Overhauser Etkisi (OE) tipi Dinamik Nükleer Polarizasyon (DNP) kullanıldı. Bu yöntemde, difüzyona uğrayan çözgen moleküllerindeki çekirdek spinleri ile sıvı asfaltta bulunan çiftlenmemiş elektron spinleri arasında moleküller arası spin - spin etkileşmeleri meydana gelir. Bu çalışmada kullanılan örnekler Çimenoğlu (1999) tarafından hazırlanmıştır. Kullanılan asfalt, İzmit Tüpraş petrol rafinesinden sağlanan, Libya kaynaklı, MC-30 sıvı petrol asfaltıdır. Saf çözgen olarak, benzen, toluen, etilbenzen, mesitilen, tetralin ve klorobenzen kullamlmıştır. Üç farklı konsantrasyonda hazırlanan bu örnekler, zayıf alan çift rezonans NMR spektrometresinde deneylere tabi tutuldu. ESR frekansına bağlı sinyal büyüme faktörleri ölçülerek etilbenzen çözgen ortamındaki c = 34,1 mg cm"3 konsantrasyonlu örnek için EPR spektrumu elde edildi. DNP parametreleri bulunarak Çimenoğlu (1999)' nun elde ettiği DNP parametreleriyle karşılaştırıldı ve sonuçlar tartışıldı.tr_TR
dc.description.abstractNuclear Magnetic Resonance (NMR) and the Overhauser Effect (OE) type Dynamic Nuclear Polarization (DNP) have been used to study the suspensions of MC- 30 liquid asphalt in the solvent mediums benzene, toluene, ethylbenzene, mesitylene, tetralin and chlorobenzene in a weak magnetic field of 1,437 mT. In this method, intermolecular spin-spin interactions occur between diffusing nuclear spins in the solvent and unpaired electron spins in the liquid asphalt. The samples used in this study have been prepared by Çimenoğlu (1999). The asphalt used is the MC-30 liquid petroleum asphalt, which is originated from Libyan and supplied from the refinery of Tupraş in Izmit. Benzene, toluene, ethylbenzene, mesitylene, tetralin and chlorobenzene have been used as the solvent medium. These samples prepared in three different concentrations have been investigated experimentally in a weak field double resonance NMR spectrometer. By measuring signal enhancement factors which depend on ESR frequency, the EPR spectrum has been obtained for the sample having a concentration of 34,1 mg.cm"3 in the solvent medium of ethylbenzene. DNP parameters have also been found, and these parameters have been compared with DNP parameters obtained by Çimenoğlu (1999) and the results have been discussed.en_US
dc.format.extentX, 65 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectFizik ve fizik mühendisliğitr_TR
dc.subjectPhysics and physics engineeringen_US
dc.subjectSüspansiyontr_TR
dc.subjectSuspensionen_US
dc.subjectAsfalttr_TR
dc.subjectAsphalten_US
dc.titleAsfalt süspansiyonlarında örnek yaşının dinamik nükleer polarizasyon parametrelerine etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of sample age to the dynamic nuclear polarization parameters in asphalt suspensionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154133.pdf8.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons