Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8324
Title: Bursa merkez ilçesi kasaplık piliç işletmelerinin ekonomik yapı ve sorunları
Other Titles: Economic structure and related problems of broiler farms in central district of Bursa
Authors: Rehber, Erkan
Arabacı, Ertan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Bölümü.
Keywords: Ekonomik yapı
Economic structure
Tarım ekonomisi
Agricultural economy
Verimlilik
Productivity
İşletmeler
Businesses
Piliçler
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arabacı, E. (1990). Bursa merkez ilçesi kasaplık piliç işletmelerinin ekonomik yapı ve sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bursa Merkez İlçesi Kasaplık Piliç(Broiler) işletmelerinin ekonomik yapı ve sorunlarının, 12 kasaplık piliç işletmesinden toplanan verilere bağlı olarak tespiti amaçlanmıştır. İşletmeler kapasitelerine göre 10 000 adete kadar ve 10 000 adetten büyük olmak üzere iki gruba ayrılarak incelenmiştir. Buna göre, incelenen işletmelerde tavuk eti maliyeti birinci grupta 2774 TL/Kg, ikinci grupta 2549 TL/Kg, saf hasılaları ise birinci grupta 24 448 448 TL ve ikinci grupta da 115 306 195 TL olarak hesaplanmıştır. Üretim maliyetinde yem masrafları, yaklaşık % 70 değeri ile en yüksek paya sahiptir. Yapılan Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna göre yem, civciv ve ısıtma- aydınlatma girdilerinin üretim üzerinde pozitif etkiye sahip oldukları saptanmıştır.
The determination of economic structure and related problems of broiler farms, central district of Bursa were aimed in this study, based on the data collected from 12 broiler farms. Broiler farms have been analysed into two groups according to their capacities; up to 10 000 items and over 10 000. According to this data, poultry production cost has been estimated as; in this first group 2774 TL/Kg, in the second group 2549 Tl/Kg and net revenue in the first group 24 448 448 TL and in the second group 115 306 195 TL. Feed expenses have the highest share almost with %70 value in the production cost. According to the Cobb-Douglas production function, the input of feed, chick, heating and lightening have been found to have a positive effect upon the production.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8324
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012172.pdf
  Until 2099-12-31
2.3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons