Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8321
Title: Türk meşe mazısından kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerle gallik asit elde edilmesi
Other Titles: Production of gallic aside Turkish gall by chemical and biotechnologic methods
Authors: Çetin, Mehmet
Mutlu, Nilüfer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Quercus infectoria
Tanenler
Tannik asit
Gallik asit
Tannaz enzimi
Tannase
Tannic acid
Gallic acid
Issue Date: 13-Aug-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mutlu, N. (2004). Türk meşe mazısından kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerle gallik asit elde edilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada büyük endüstriyel öneme sahip gallik asidin, kimyasal ve biyoteknolojik olmak üzere iki farklı yoldan eldesi amaçlanmıştır. Bunlardan birincisi Kimyasal yöntem, diğeri ise mikroorganizmalar ile yapılan Biyoteknolojik yöntemdir. Literatürde araştırılan çalışmalar, biyoteknolojik yöntemle yapılan izolasyonun endüstriyel açıdan daha önemli olduğunu ve daha yüksek verimle gerçekleştiğini göstermektedir. Gallik asit, doğada bir meşe türü olan Quercus Infectoria mazısının dallan üzerinde bulunan patolojik bir üründe, glükoz molekülleri ile ester halinde bulunmaktadır. Esterleşmiş haldeki bu ürün, Türk meşe mazısında oldukça yüksek miktarda bulunmaktadır. Gallik Asit'in çeşitli alanlarda uygulama bulmuştur. Kimya ve farmakoloji endüstrisi için önemli olup ayrıca gıda endüstrisinde kullanılmaktadır.
In this study it is aimed to perform isolation of industrial important gallic acid with chemical and biotechnological methods. One of them is Chemical method and another one is Biotechnologic that is used microorganisms. Researched study from literature shows that, biotechnological method for the isolation is more important industrial way. In nature gallic acid is found as bounded to glucose molecule which is present in gall-nut of Quercus Infectoria. High amount of this esterified product is found in Turkish oak gall-nut. Gallic acid finds application in various fields. İt is important for chemical and pharmaceutichal industries. Beside it is extensively used in the preparation of raw materials for food industry.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8321
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154131.pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons