Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8320
Title: Dış ticaret sermaye şirketlerinin organizasyon yapıları ve Türkiye uygulaması
Other Titles: Turkey organizational structures and implementation of foreign trade company
Authors: Tüz, Melek Vergiliel
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Japonya
Japan
Organizasyon
Organization
Sermaye şirketleri
Capital companies
Türkiye
Turkey
Uluslararası ticaret
International trade
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tüz, M. V. (1991). Dış ticaret sermaye şirketlerinin organizasyon yapıları ve Türkiye uygulaması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasının amacı, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin (DTSŞ) organizasyon yapılarını inceleyerek, Türkiye’deki gelişmeler hakkında bulgular ortaya koymaktır. Çalışma üç bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde DTSŞ’ler hakkında genel bilgiler verilmektedir. Çeşitli dünya ülkeleri ile Türkiye’de DTSŞ kavramı ve özellikleri, kuruluş nedenleri ve yararları, gelişim süreci, uygulanan teşvikler ve DTSŞ’lerin faaliyetleri üzerinde durulmaktadır İkinci bölümde, DTSŞ’lerin organizasyon yapıları incelenmektedir. İnceleme kapsamına, ülkeye özgün bir organizasyon yapısı geliştirebilmiş modeller alınmıştır. Bu doğrultuda, Japonya ile A.B.D. modellerinin organizasyon yapıları üzerinde karşılaştırmalı olarak ayrıntısıyla durulmaktadır. Üçüncü bölümde Türkiye’deki DTSŞ’lerin organizasyon yapılarına yönelik araştırma yer almaktadır, öncelikle Türkiye’deki DTSŞ’lere yönelik genel bilgiler ele alınmaktadır, ikinci aşamada organizasyon yapılarına yönelik değerlendirmelere geçilmektedir. Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde, teorik bölümün sistematiği esas alınmakta ve Japonya ile A.B.D. modellerine göre karşılaştırma yapılmaktadır. Son olarak DTSŞ’lerin sorunları ve modele öneriler ele alınmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8320
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016398.pdf
  Until 2099-12-31
13.22 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons