Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8319
Title: Dönümlü akışlarda ısı transferi ve akış karakteristiklerinin analizi
Other Titles: Heat transfer and flow charateristics analysis at vortical flow
Authors: Karagöz, İrfan
Eryılmaz, İlknur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Makine mühendisliği
Mechanical engineering
Isı transferi
Heat transfer
Issue Date: 26-Oct-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eryılmaz, İ. (2004). Dönümlü akışlarda ısı transferi ve akış karakteristiklerinin analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada dönümlü akış ve ısı transferi karakteristiklerini incelemek amacıyla siklonlar ele alınmıştır. Öncelikle siklonların çeşitleri, yapıları, kullanım alanları, çalışma mekanizmaları ile siklonlardaki girdap yapısı hakkında genel bilgi verilmiş ve literatür bilgileri aktarılmıştır. Ayrıca literatürdeki siklonlarda ısı transferi karakteristikleri ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgi verilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalarda, kullanılan koni çaplarının, siklon içerisindeki yüzey pürüzlülüğünün ve giriş hızının değişimi sağlanarak sonuçlar siklon verimi, yük kayıpları ve ısı transferi açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar kuramsal yaklaşımlarla da karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.
In this study, cyclones are considered in order to investigate flow and heat transfer characteristics of a vortical flow. First of all, general information about different type of cyclones, usage area, working principles and vortex structure in cyclones are given and literature studies are introduced. Additionally, information about the studies for heat transfer characteristics in cyclones is presented. Cone diameters, the surface roughness of inside the cyclone walls and inlet velocities are verified during the experiments so ttıat their effects on the cyclone efficiency, pressure drop coefficient and heat transfer are evaluated. The experimental results are compared and interpreted with theoretical studies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8319
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154132.pdf
  Until 2099-12-31
3.17 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons