Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8318
Title: Sonlu elemanlar metodu yardımıyla kuvvetlerin makine elemanları üzerindeki etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effects of forces on machine elements with the help of finite element method
Authors: Öztürk, Ferruh
Solmaz, Erol
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Makine elemanları
Machine elements
Sonlu elemanlar yöntemi
Finite element method
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Solmaz, E. (1990). Sonlu elemanlar metodu yardımıyla kuvvetlerin makine elemanları üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Mühendislik uygulamalarında çoğu kez analitik olarak problemin çözümü mümkün olmayabilir. Bunun yerine kabul edilebilir hata limitleri içinde kalınacak şekilde yaklaşım yöntemleri kullanılır. Sonlu Elemanlar Metodu, günümüzde analiz işlemlerinde çok kullanılan yaklaşım yöntemlerinden birisidir. Sonlu Elemanlar Metodu, problemi küçük parçalara ayırarak çözer. Çözüm yönteminin temeli, çözümü mümkün olmayan diferansiyel denklemle ifade edilen problemin, çözülebilen denklem sistemine dönüştürülmesidir. Bu tezin içeriğini oluşturan araştırma çalışmasında tasarım problemlerinin yer değiştirme ve gerilim analizlerinde kullanılacak bilgisayar destekli sistem geliştirildi. Sistemin problemi çözüm algoritmasında Sonlu Elemanlar Metodu esas alındı. Karmaşık yapıdaki problemlerin çözümünde getirdiği esneklik, diğer yöntemlere göre en önemli avantajlardan birisidir. îç basınca maruz bir diskin deplasman ve gerilim analizlerinin örnek çalışma olarak ele alındığı, bu araştırmada istenirse diğer makine elemanlarının deplasman ve gerilim analizleride yapılabilir.
It is not possible to reach analytical solutions for most of the complex engineering problems. An approximation to the physical nature of the- problem should be carried out depending o a'n acceptable accurate limits. The convergence is the most important consideration in these kinds of approximate solutions. Recently, the Finite Element Method (FEM) has become the most powerful analysis tool for the problems of engineering design. It is division of the problem into small parts and solution for discrete values of the continuous unknown functions. The function is established to describe the variation of the unknowns between discrete points. In this way, the FEM transforms the problem of differental calculus problem which is usually impossible to solve into a problem of solving a set of algebratic eguations. The research detailed in this thesis was concerned with the development of computer based system used for the deflection and stress analysis of engineering design problems. The FEM concept was used to develop a computer program to solve deflection and stress analysis of mechanical elements in engineering design. Computer aided finite element analysis has several advantages for this application, one of the main advantages is that the flexibility to apply complex engineering problems. A case study is carried out to analyse the disc under the internal pressure. Although system is used for this case study, it can be easily used for other analysis problems of machine elements.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8318
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012167.pdf
  Until 2099-12-31
4.01 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons