Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8317
Title: Avrupa Topluluğu tarım ürünleri pazarlamasında kooperatiflerin yeri ve önemi
Other Titles: The place and importance of cooperatives in the marketing of European Community agricultural products
Authors: Vural, Hasan
Gürbüz, İ. Bülent
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Tarımsal pazarlara
Agricultural meeting
Tarımsal kooperatifler
Avrupa Birliği
Pazarlama marjı
Agricultural coqperatives
European Union
Marketing margins
Issue Date: 6-Sep-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürbüz, İ. B. (1995). Avrupa Topluluğu tarım ürünleri pazarlamasında kooperatiflerin yeri ve önemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Avrupa Birliğinde kooperatifler, uzmanlaşma ve şirket birleşmeleri sayesinde büyük gelişmeler sağlamışlardır. Ortak Pazar’ın oluşturulması ve genişlemesi ile birlikte gelişen rekabet koşulları da kooperatiflerin gelişmesine yardımcı olmuştur. Aşağıdaki bazı rakamlar tarımsal kooperatiflerin ekonomi içindeki yerini ve gelişmesini göstermektedir. Son 35 yıl içerisinde tarımsal kooperatiflerin sayılarında yaklaşık %65 ’lik bir azalma olmuştur. Bugün için yaklaşık 33.000 tarımsal kooperatif mevcuttur. Bunların yaklaşık 14.000.000 üyesi bulunmaktadır. Avrupa Birliğinde, 17.000.000 üretici olduğunu düşünecek olursak, hemen hemen tüm üreticilerin bir kooperatife, özellikle de uzmanlaşmış kooperatiflere üyedirler. Kooperatiflerin işlem hacmi tarımdaki işlem hacmini de geçerek 210 milyar ECU'ye ulaşmıştır. Bu işletmelerde yaklaşık 800.000 kişi çalışmaktadır. Ortalama olarak, kooperatiflerin toplama, işleme ve pazarlama oranı tüm tarımsal ürünlerde $65 dolayındadır. Üreticilerin ihtiyacı olan girdi temininin %55 ’l yine kooperatifler tarafından yapılmaktadır. Avrupa Birliği içerisinde üretilen tarım ve gıda ürünlerinin yarısından fazlasını yine kooperatifler vasıtası ile dış satımı sağlanmaktadır. Kooperatiflerin pazar içindeki payları üründen ürüne değiştiği gibi, ülkeler arasında da farklılık göstermektedir. Örneğin; süt, domuz eti veya şarapta kooperatiflerin payı %80 ile %100 arasında değişmektedir.
The position of cooperatives has developed through specialization and merges. To a large extent development has been encouraged and accelerated by the changing competition conditions as a consequence of the creation and expansion of the common market. The few figures below give a general overview of the economic weight of agricultural cooperatives in the EU and of their development in general. Over the last 35 years the number of agricultural cooperatives has fallen by approximately two thirds, leaving about, 33.000 agricultural cooperatives today. These cooperatives have over 14 million members. Bearing in mind that, there are 17 million farmers in total throughout the EU, this means that nearly all farmers belong to a cooperative. In reality, mostly highly specialized cooperatives. Cooperative enterprise turn-over has risen far more sharply than the general turn-over in agriculture, now reaching about 210 billion ECU. The number of jobs in agricultural cooperatives, totaling approximately 800.000. On average, cooperatives collect, process and market 65% of all agricultural produce. About 55% of inputs required by farmers are supplied by cooperatives. Agricultural cooperatives export more than half of all agricultural products and foodstuffs produced in the EU. The market share of agricultural cooperatives varies greatly from one country to another and from one sector to another. In some sectors such as milk, pig meat or wine agricultural cooperatives secure between 80 to 100 % of the market.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8317
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045278.pdf
  Until 2099-12-31
4.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons