Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8316
Title: Kredi kartları
Other Titles: Credit cards
Authors: Ceylan, Ali
Tekay, Aytül
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Bireysel bankacılık
Retail banking
Kredi kartları
Credit cards
Türkiye
Turkey
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tekay, A. (1991). Kredi kartları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın içeriği beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Tüketici kredilerinin tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması, olumlu ve olumsuz yönleri tüketiciler, şirketler, bankalar ve ekonomi açısından ele alınırken Türkiye'deki uygulama ile kredi kartları arasında bağlantı sağlanmıştır. İkinci bölümde; kredi kartlarının tanımı, ülkemizde ve diğer ülkelerdeki tarihi gelişimi, kredi kartlarının yapısı ve otomasyonu verilirken kredi kartlarının sisteme katılanlara, sözleşme sorumluğuna, kart sahiplerine sunulan edime, gördüğü işlevin önemine ve kredi kartını çıkaran kurumun gelir kaynağına göre sınıflandırılması yapılmaktadır. Üçüncü bölümde; otorizasyon (limit aşımı) işlemleri, kimlerin kredi kartı sahibi olabileceği, kartların Kayıp ve iptal işlemleri, hesapların başka şubeye nakli, haciz bildirisi, hesap sahibinin ölümü, kredi kartlarında kredi kartı kurumunun, üye işyerininin, kredi kartı sahibinin ve kartı merkezinin sorumlulukları açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ise düzenleyen kurum açısından kredi kartı malmiyeti, kredi kartlarının kart sahibi, bankalar, üye işyeri ve ülke ekonomisi açısından faydalı ve sakıncalı yönleri ile kredi kartı sigortaları ele alınmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8316
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016399.pdf
  Until 2099-12-31
5.58 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons