Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8315
Title: Sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilen 2000 serisi alüminyum alaşımlarının yorulma davranışının incelenmesi
Other Titles: Investigation of bending fatigue behaviour 2000 series aluminium allo which is welded with friction stir welding
Authors: Bayram, Ali
Sayaca, Tayfun
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sürtünme karıştırma kaynağı
Yorulma
2014 Alüminyum alaşımı
Friction stir welding
Fatigue
2014 Aluminium alloy
Issue Date: 30-Mar-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sayaca, T. (2010). Sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilen 2000 serisi alüminyum alaşımlarının yorulma davranışının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada sürtünme karıştırma kaynağı kullanılarak birleştirilen 2014 tipi alüminyum alaşımı eğilme yorulma davranışı incelendi. Numuneler 3 dönme hızı ve 3 ilerleme hızı ile 9 kombinasyon oluşturularak üretildi. Bunun sonucunda temel malzemenin de inceleneceği dikkate alınarak toplam 10 deney grubu oluşturuldu.Çalışmanın hedefi, alüminyum alaşımlarından farklı parametrelerde yapılmış sürtünme karıştırma kaynağı numunelerinin eğilme yorulmasından dolayı oluşan hasarı incelemeye yöneliktir.Bu elemanlardaki yükleme ve gerilme sekline benzer bir yorulma yapabilmek için çalışmanın amacına uygun olarak düzlemsel eğme gerilmeli yorulma makinesi tasarlanmış ve imal edilmiştir.Öncelikle tüm malzeme gruplarındaki numunelerini yorulma deneyleri yapılmıştır. Daha sonra elde edilen sonuçlar ile yorulma analizi için S N diyagramları Wöhler eğrileri oluşturulmuştur.Hasar kriteri ve yorulma ömür sınırı olarak, ortalama N = 106 çevrimine karşılık gelen eğilme gerilmesi alınmıştır.
In this study the bending fatigue behaviour of 2014 type aluminium alloy which welded with fricition stir welding has been investigated, 9 combimation with 3 speed of rotational speed and advancing rate was used The aim of this study is the aluminium alloy which is welded with friction stir welding to find the ways to decrease the damage caused by bending fatigueTo create a similar fatigue as to loading and stress type in these elements, a plane bending stress fatigue machine is projected and produced in order to reach the goal of the study.Before all else samples which in the all material groups bending fatigue done. Afterwards experimental data which is got from fatigue test results that are done use and S N diagrams (Wohler curves) are drawn.The bending stress which is equivalent to an average of N = 106 cycle is accepted asdamage criteria and fatigue limit.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8315
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259687.pdf14.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons