Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8313
Title: Arnavut alimleri ve akaid eserleri
Other Titles: Muslim Albanian scholars and their teological books
Authors: Karadaş, Cağfer
Shehu, Asllan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
Keywords: Arnavutluk
Hafız Ali Korça
Hafız İbrahim Dalliu
Akaid eserler
Albania
Hafiz İbrahim Dalli
Teological books
Issue Date: 18-Oct-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Shehu, A. (2011). Arnavut alimleri ve akaid eserleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada “Arnavut Âlimleri ve Akaid Eserleri” konusu ele alınıp incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte çalışmanın önemi, kullanılan yöntem ve amaçları belirtilmiştir. Birinci bölümde Arnavutluk’un ve Arnavut halkının eski çağlardan başlayarak günümüze kadarki tarihi ana hatlarıyla anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu bölümde Arnavutluk topraklarında eskiden günümüze kadar büyük taraftar bulan dinlerin durumu da incelenmiştir. İkinci bölümde ise Arnavutluk’ta 19. ile 20. yüz yılda yaşamış olan iki âlim Hafız İbrahim Dalliu ile Hafız Ali Korça’nın hayatları, İslam Dinine hizmet etmek için sarf ettikleri mücadeleleri ve özellikle ortaya kuydukları iman konulu eserleri ele alınmıştır. Çalışma süresince özellikle bu iki âlimin şahsiyetinin hayatları ve eserleri incelenirken asıl kaynaklar kullanılmaya özen gösterilmiştir. Yapılan incelemelerin sonucunda yukarıda zikredilen âlimler ortaya koydukları eserleriyle ve sarf ettikleri mücadeleleriyle Arnavutluk Müslüman halkına din, kültür ve medeniyet adına büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.
In this study we have tried to discuss the matter of "Albanian Erudites and Their Religious Precepts Literature". The essay consists of the introduction, two chapters and the conclusion parts. The introduction indicates the importance, methodology and the purpose of the study. In the first chapter we have tried to present the history of Albania and her people through ages. Also in this chapter we studied the religions in the Albanian lands by the early ages to our era. In the second chapter we presented the lives of Hafiz Ibrahim Dalliu and Hafiz Ali Korca who lived in the 19th and 20th centuries, their struggle in the service of Islam and their works on Islamic faith. In our essay we have particularly tried to use the original references. The conclusion has been prepared in the light of this erudites and theresults of their works and also shows their contribution to the Albanian people in religious, cultural and civilization factors.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8313
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294848.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons