Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8311
Title: Atmosferdeki eser elementler
Other Titles: Trace elements in the atmosphere
Authors: Özer, Ulviye
Aydın, Rahmiye
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Atmosfer
Eser elementler
Hava kirliliği
Atmosphere
Trace elements
Air pollution
Issue Date: Aug-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, R. (1989). Atmosferdeki eser elementler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, 1988 yılında haziran ve ekimi aylarında toplanan hava örneklerinde Bursa atmosferindeki toplam tanecik konsantrasyonları ve toplam tanecik içindeki organik madde konsantrasyonları ile yüzdeleri belirlenmiştir. Toplam tanecik konsantrasyonu ile meteorolojik parametreler arasındaki bağıntı istatistiksel metodlarla incelenmiştir. Ayrıca Kasım ve Aralık 1988'de Bursa ve Görükle atmosferindeki demir, çinko ve kurşunun konsantrasyonları araştırılmış; bunlardan kurşunun 1000 ng/m³ den daha düşük olduğu gözlenmiştir.
In this study, the concentration of the total suspended parti­culate matter and the concentration and percentage of the organic mat­ter in the total suspended particulate matter were determined in Bursa atmosphere. Particulate samples were collected in June 1988 and in Oc­tober 1988. The relationship between meteorological parameters which were provided from the Meteorological Station in Bursa and the concent­ration of the total particulate have been investigated by employing statistical methods. In addition, the concentrations of iron, zinc and lead were determined in November 1988 and December 1988 in Görükle and Bursa at­mosphere. It was observed that the concentration of lead was lower than 1000 ng/m³.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8311
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007158.pdf
  Until 2099-12-31
2.35 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons