Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8306
Title: Tek ve çift katlı kontinu polyester ipliklerde büküm nedeniyle kısalmanın incelenmesi
Other Titles: Investigation of shortening due to twist in single and double layered continuous polyester yarns
Authors: Özdemir, Özcan
Genç, Erdem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Tekstil ve Tekstil Mühendisliği
Textile and Textile Engineering
İplik
Yarn
Issue Date: 19-Jul-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Genç, E. (1995). Tek ve çift katlı kontinu polyester ipliklerde büküm nedeniyle kısalmanın incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada fabrikalardan temin edilen PES filament iplikleri , piyasalarda ençok kullanılan turlarda büküm (197-301-406-505-631) verilmiştir. Bu işlem hem tek kath hem de çift katil iplikler için yapılmıştır. Kullanılan büküm makinası Ratti-TRN312 modelinde ticari bir büküm makinasıdır. Yapılan deneyler (büküm ve numara ölçme) sonucunda bazı değerler hesaplamalar yardımıyla da bulunup , bu değerler tablo ve grafiklerle istatiksel bir biçimde değerlendirilmiştir. Sonuç olarak iplikteki kısalmanın büyük ölçüde numara ve tura bağlı olduğu bulunmuş , büküm gerilimine ise bağlılığının çok az olduğu görülmüştür. Bununla birlikte iplikte meydana gelen kısalmanın büküm açısını , büküm katsayısını, özgül hacmi, paketlenmeyi değiştirdiği izlenmiştir.
In this research, PES filament yanış equipped with twists( 197 -301 -406-505 - 631 ) which are mostly used in markets are presented. This application was done both for singleyams andtvvo ply-tvvisted yams. Ratti-TRN312 used as a twisting machine is the commercial twisting machine as a modeL To fix retraction caused by tvvisting in PES filament yams, after tvvist and number were measured according to the tests, some values were found with the help of calculations. These values were statistically given by charts and graphs. As a result, that retraction in yams is generally dependent on the number and tour was f'ound and that the effect of winding tension in base situation is very little was observed. Morever , that retraction in yams change tvvisted anğle , twisting coefficient, spacial volüme, packing was realized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8306
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045281.pdf
  Until 2099-12-31
3.6 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons