Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8305
Title: Kalça osteoartritinde intertrokanterik valgus osteotomisinin sonuçları
Other Titles: Consequences of intertrochanteric valgus osteotomy in hip osteoarthritis
Authors: Sarısözen, Bertu
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Osteoartrit
Osteoarthritis
Osteotomi
Osteotomy
İnternal fiksatörler
Internal fixators
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarısözen, B. (1991). Kalça osteoartritinde intertrokanterik valgus osteotomisinin sonuçları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı' nda 1985-1988 tarihleri arasında-35 hastanın 36 kalçasına yapılan intertrokanterik valgus osteotomisinin sonuçları ve bu sonuçlarda rol oynayan etkenler araştırıldı. Spinal veya .genel anestezi altında lateralinsizyonla kalçaya yaklaşılarak AO/ASIF tekniğin uygun biçimde valgus osteotomisi yapıldı. Internet tespit. 90 açılı Harris-Müller plağı ve aksiyel kompresyon ile sağlandı. Ameliyat sonrası yapılan radyolojik kontrollerde kemik iyileşmesinin durumuna göre, olguların ortalama 3.aydan, sonra desteksiz, tam yük vererek yürümelerin izin verildi Valgus osteotemişinin; Uharnley 'in klinik puanlama sistemine göre, başarısız olduğu saptandı. Olguların tümünde ağrı ve yürümenin ameliyat sonrasında belirgin biçimde düzeldiği, eklen hareketlerinde önemli farklılığın gelişmediği belirlendi. Kırkbeş yaşın altında, ameliyat öncesi eklemde 80 nin. üzerinde fleksiyonu olan sekender osteoartritli olgularda- klinik sonuçların, istatistiksel yönden anlamlı biçimde daha iyi olduğu saptandı. Olguların 23 ünde ameliyat öncesi radyolojik bulgularda gerilemenin olduğu ve bu olgularda daha yüksek oranda başarılı sonuçlar alındığı gözlendi. Çalışma sonunda; valgus osteotomisinin, uygun olarak seçilmiş olgularda total kalça artroplastisi gibi büyük cerrahi girişimlerin geciktirilmesini sağlayan başarılı bir tedavi yöntemi olduğu vs eklemdeki biyolojik onarım olaylarının gelişmesine fırsat tanıyarak patolojik süreci yavaşlattığı yargısına varıldı
URI: http://hdl.handle.net/11452/8305
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013493.pdf
  Until 2099-12-31
2.3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons